AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui Balzeko lietuvių kultūros muziejuje

Paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui Balzeko lietuvių kultūros muziejuje

Kovo 10 dieną, sekmadienį 2 val. p.p Balzeko lietuvių kultūros muziejus kviečia į naujos parodos ,,For Freedom: Lithuanian Americans Support Lithuanian Independence and Recognition" atidarymo šventę. Paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui. Parodoje pamatysite daug unikalių eksponatų, tarp kurių – originalus, iki šiol Čikagoje viešai nerodytas dokumentas – Amerikos lietuvių peticija  JAV Prezidentui, taip pat garsaus XX a pradžios lietuvių skulptoriaus Petro Rimšos skulptūra ,,Artojas“.

Bus vaišės.

Auka 25 dol., muziejaus nariams – nemokamai

Daugiau informacijos telefonu: 773-582-6500

 

The programs are partially supported by Grants from the following organizations Lithuanian Foundation,  

City Arts, Illinois Arts Council,  and private donors.

 

 

Vasario 15 dieną Lietuvos ambasados JAV kvietimu V...
Sveikina Lietuvos Respublikos Ambasadorius Jungtin...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 balandžio 23, Antradienis