AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Papuoškite Kalėdų eglutę saro rankų darbo šiaudinukais!!!

Šeštadienį, gruodžio 3 d., 10 val. ryto Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) mokysime pasidaryti kalėdinius šiaudinukus eglutei.

Pirmą kartą muziejuje šiaudinukus mokys kurti Donatas ir Kathy Astras. Užsiėmimo metu galėsite pasidaryti snaigę pagal liaudies menininkės Uršulės Astras sukurtą pavyzdį. Snaigė bus plokščia ir klijuota. Atsineškite žirkles, liniuotę ir pieštuką, o mes pasirūpinsime tikrais kviečių šiaudeliais, klijais ir instrukcijomis.

Pamokos kaina 25 dol.; muziejaus nariams – 15 dol.

Registracija ir informacija tel. 773-582-6500.

Bus vaišės.

Midway ir O'Hare oro uostus džiugina šiaudinukais...
Koncertas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Šeštadienis, 19 Spalio 2019