AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Pagerbta Joana Drūtytė 

Pagerbta Joana Drūtytė 

Sekmadienį, liepos 28 d., Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijiečiai gimtadienio proga pagerbė darbščią ir talentingą Joaną Drūtytę. Joana yra lektorė, kantorė, Eucharistijos ministrė ir biuletenio redaktorė.  Pagal profesiją - registruota seselė, daug kartų padėjusi žmonėms, kuriems pasidarė bloga bažnyčioje. 

Nuotraukoje iš kairės: Viktoras Kelmelis, Dalia Urbonienė, Joana Drūtytė, Kristina Palijanskienė Nicholas Fanelli ir kunigas Jaunius Kelpšas.

 

Rasos Miliauskaitės nuotraukos

Čikagos lietuvių Rotary klubo prezidentas Tomas As...
Nuo geoterminio upelio, milžiniškų rudmėsių iki li...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 12 Lapkritis 2019