AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

"OKTOBERFEST" BRIGHTON PARKE 

"OKTOBERFEST" BRIGHTON PARKE 

 Sekmadienį, spalio 20 d., po 10 v.r. lietuviškų Šv. Mišių Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL),  JAV LB Brighton apylinkės valdyba suruošė rudens popietę (“OKTOBERFEST”) su pietumis. Programą su muzika ir ivairiomis linksmybėmis atliko parapijos choras vadovaujamas Algimanto Barniškio.

Nuotraukos Rasos Miliauskaitės

Paminėtos 75-osios Mažosios Lietuvos gyventojų gen...
Padėkos dieną dirbs ne visos parduotuvės
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 12 Gruodis 2019