AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Oak Lawn neseks Cook County pavyzdžiu

Oak Lawn neseks Cook County pavyzdžiu

 

Oak Lawn neseniai prisijungė prie vis gausėjančio Cook apskrities priemiesčių, atsisakiusių sekti apskrities pavyzdžiu, skaičiaus. Praėjusią savaitę miestelio taryba vienbalsiai ir be diskusijų nusprendė iki 2020 metų nekelti minimalaus darbo užmokesčio iki 13 dol. ir nedidinti apmokamų nedarbo dienų skaičiaus. Šiuo metu Oak Lawn minimalus darbo užmokestis yra 8,25 dol. Minimalaus darbo užmokesčio ir naujo apmokamų nedarbingų dienų įstatymai, kuriuos Cook apskrities valdyba priėmė praėjusių metų spalio mėnesį, įsigalios liepos 1-ąją. Bet kiekvienas priemiestis turi teisę naujų įstatymų nesilaikyti. Tokį kelią, kaip Oak Lawn, jau pasirinko ne vienas apskrities priemiestis arba planuoja tai padaryti artimiausiu metu.  

Midway oro uoste atsiras daugiau restoranų
Sėkmingai prasidėjo lietuviška radijo valandėlė „L...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 19, Antradienis