AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Nuo periodinio leidinio iki Lietuvos Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalo kopijos...

Nuo periodinio leidinio iki Lietuvos Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalo kopijos...

Ar šiandien lengva populiarinti skaitymą? Tokį klausimą sau užduoda žmonės, kurie kasdien dirba su informacijos vartotojais ir sukauptais informaciniais ištekliais. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekininkės džiaugiasi gimnazijos bibliotekos fondo įvairove ir žmonėmis, kurie  deda daug pastangų, kad jaunąją kartą suptų kuo turiningesnis spaudinių ir kitų informacijos priemonių fondas. Gimnazijos skaityklos Lituanistikos centras atviras Rokiškio rajono visuomenei. Čia lankosi ne tik žingeidūs informacijos vartotojai, bet ir įžymūs Lietuvos žmonės. Dosnūs šie mokslo metai kilniais rėmėjų darbais, leidiniais ir įgyvendintomis idėjomis.

  Jau ne pirmi metai gimnazistai bibliotekoje ir skaitykloje į dėžutę meta ant lapelių parašytas mintis paskelbta tema. Šiais metais gimnazistų klausėme: „Ar skaitymas keičia gyvenimą?“ Gimnazistų mintys buvo labai įvairios. Jie rašo: „Atitrūkstu nuo gyvenimo ir pasineriu į knygoje pasakojamą istoriją. Kiekviena knyga išmoko ko nors naujo. Norėčiau, kad šiuolaikiniai žmonės kuo daugiau skaitytų, o ne gyventų kompiuteriniame pasaulyje.“

  Panašios ir kitos mintys: „ ... taigi linkiu, kad kiekvienas iš mūsų, užuot švaistę laiką sėdėjimui prie kompiuterio ar televizoriaus, čiuptų knygą į rankas ir patirtų nuostabią gyvenimo kelionę!” Kiti gimnazistai išsakę mintys teigia, kad skaitymas praplečia pasaulėžiūrą ir mąstymą, lavina žmogaus vaizduotę, padeda geriau suprasti supantį pasaulį, praturtina žodyną, padeda geriau mokytis, skatina kūrybiškumą, kiti su knyga suranda sielos ramybę. Kai kurie šios priemonės dalyviai išsakę savo mintis vardina kokiomis temomis labiausiai mėgsta skaityti. Dominuoja nuotykinė literatūra, detektyvai, istoriniai leidiniai, o internetinėje erdvėje populiariausia informacija apie sportą. Savo mintis apie skaitymą išsakė 35 patys aktyviausi gimnazijos skaityklos ir bibliotekos informacijos vartotojai, abiturientas Dovydas Trumpa net citavo šiuolaikinio Brazilijos rašytojo Paulo Coelho mintis: „Kai tu tikrai kažko trokšti, visas pasaulis slapta tau padeda įgyvendinti šį troškimą“. Vienas apklausos dalyvis manė, kad knyga nekeičia gyvenimo, o kitas net piktinosi, kad pilna neįdomių knygų, kurias privalome perskaityti mokykloje, nors naudos iš to nėra.

  Šviesiomis spalvomis mintis apie skaitymą išsakė 4f gimnazijos klasės moksleivė Evelina Jasiulionytė. Aktyvi skaityklos lankytoja rašė: „Skaitymas lydėjo mane nuo pat mažens. Iš pradžių pasakas skaitydavo mama ir močiutė, vėliau išmokusi skaityti pati, savarankiškai rinkdavausi knygeles vaikų ir jaunimo skyriaus bibliotekoje. Šiandien vargu ar įsivaizduočiau save be skaitymo ir literatūros. Skaitydama bėgu nuo realybės, nuo pikto mamos burbėjimo dėl neišplautos lėkštutės, o dažnai ir pati nuo savęs. Tai tarsi priklausomybė, kurios tikrai nenoriu atsikratyti. Skaitydama aš suprantu, kas esu“. Gerbiame visų  dalyvių nuomones ir dėkojame jiems.

  Šiais mokslo metais susidarė nemenkas bibliotekos rėmėjų sąrašas, kurie dovanojo gimnazijai knygas. Apie kunigo, poeto Justo Jasėno dovanotų leidinių gimnazijos bibliotekai galima būtų parašyti atskirą straipsnį. Jo dovanoti leidiniai ne tik turi paklausą informacijos vartotojų tarpe, bet jie eksponuojami spaudinių parodose, jais domisi į gimnazijos skaityklos Lituanistikos centrą užsukę svečiai. Buvęs šios gimnazijos auklėtinis, o dabar jau LR Krašto apsaugos ministerijos Generolo Žemaičio Lietuvos karo akademijos Štabo Atrankos centro viršininkas mjr. Rimvydas Adomavičius gimnazijos bibliotekai padovanojo ekonomisto, žurnalisto, kraštotyrininko Broniaus Kviklio enciklopedijų leidimą „Mūsų Lietuva‘, išleistą Bostone.

  Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ narys, gamtos mokslų daktaras Algimantas Jakimavičius gimnazijos bibliotekai padovanojo  nemažai įdomių leidinių. Savo turiniu įdomus Lietuvos jaunimo sąjungos leistas laikraštukas „Jaunimas“. Visas periodinių leidinių komplektas įrištas. Komplekte 1929 m. leidiniai. Juose yra nemažai kraštotyros medžiagos. Laikraštuke randame medžiagos apie kraštietį knygnešį Juozą Petrulį, taip pat rašoma ir apie Lietuvos jaunimo sąjungos Panemunio skyrių ( Rokiškio apskr.), jo nariai norėję sekminėms surengti vakarą, bet apskrities viršininkas nedavęs leidimo. „Jaunimo“ laikraštuke yra nemažai nuotraukų. Prie vienos skelbiama informacija: „Keliuose numeriuose dėjome pasaulio gražuoles. Čia gražuolė lietuvaitė M. Juškaitė. Viename inteligentų baliuje ji išrinkta Rokiškio „grožio karaliene“ “ . Tad gražuolių rinkimai jau buvo populiarūs ir tais laikais...

  Gimnazijos bibliotekos fondą papildė R. Dichavičiaus albumas „Laisvės paženklinti“, kurį padovanojo ekonomistas, kraštotyrininkas, „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos pradininkas, redaktorius, sudarytojas ir Rokiškio krašto garbės pilietis Venantas Mačiekus, vertingus informacinio – enciklopedinio pobūdžio leidinius bibliotekai padovanojo Rokiškio rajono savivaldybės rajono meras Antanas Vagonis, grožinės literatūros leidinį „Knyga be pavadinimo“ su autografu LR Seimo narys Mykolas Majauskas, savo kūrybos knygą buvęs abiturientas Martynas Lukošiūnas.

  Neseniai Rokiškio rajono Obelių krašte lankėsi mokslininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto

profesorius, politikos ir visuomenės veikėjas Liudas Mažylis. Gimnazijos skaityklos Lituanistikos centras turės Lietuvos Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalo kopiją, su dokumentą radusio L. Mažylio

 

autografu, nes rajono vadovas A. Vagonis pasistengė, kad gimnazijos leidinių su autografais kolekcija pasipildytų šio istorinio dokumento kopija.

  Neatsiejama gimnazijos skaityklos veiklos dalis – periodinių leidinių komplektavimas ir populiarinimas. Šiais mokslo metais nemažai periodinių leidinių skaityklai dovanojo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolanta Dirsienė, o rašytojo, žurnalisto Jono Laurinavičiaus mintys šalies spaudoje apie Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus narių veiklą, visuomet papildo gimnazijos kraštotyros fondą, nes skaityklos Lituanistikos centre įkurta kūrėjų buveinė. Rugpjūčio pabaigoje į amžinybę iškeliavo buvusi šios gimnazijos istorijos mokytoja Stasė Sarakienė. Jos artimieji mokytojos leidinių fondą padovanojo gimnazijos bibliotekai. Kilniais rėmėjų darbais rašoma Rokiškio krašto kultūros istorija nuo periodinio leidinio iki Lietuvos Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalo kopijos...

Reda Kiselytė

 

Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja
Rūtos Vilutienės nuotr. stendas su gimnazistų mintimis apie skaitymą.Dovanoti leidiniai gimnazijos bibliotekai.


 

Tradicija tęsiama: muziejus vėl puošė eglutes
Geriausi vištienos sparneliai – ir Čikagoje
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 lapkričio 14, Trečiadienis