AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Nuo Los Anželo per Omahą iki Vašingtono arba viščiukai skaičiuojami rudenį

Nuo Los Anželo per Omahą iki Vašingtono arba viščiukai skaičiuojami rudenį

Lietuvių liaudies išmintis byloja, kad višciukus skaičiuoja rudenį. Greičiausiai ši patarlė kaip niekad puikiai tinka ir Amerikos lietuvių visuomeninei veiklai, kadangi būtent rudens metu už Atlanto prasideda “tikrasis” lietuviškas gyvenimas. Jau 31-ąjį kartą didžiulė dalis ne vien tik Vakarų pakrantėje gyvenančių mūsų tautiečių pirmąjį spalio mėn. savaitgalį susitinkame vis dar saulutės maloniai šildomame Los Anžele – ir šiemet tai nebuvo išimtis, nors po jubiliejinių 30-ųjų Lietuvių Dienų “Angelų mieste” pereitais metais daug kas nuogastavo, kad sekantį kartą lietuviai gal vangokai rinksis Šv. Kazimiero parapijoje netoli Holivudo įžymybių bei garsiųjų Kalifornijos paplūdimių, juo labiau, kad ir visų taip mėgiamo Andriaus Mamontovo antrus metus paeiliui į šią šventę organizatoriai nebeišgalės pasikviesti. Tačiau ir vėl pesimistai suklydo – tūkstančiai lietuvaičių sugužėjo į Los Anželą ir šiais metais, o žvaigždžių netrūko tiek iš Lietuvos, tiek Šiaurės Amerikos. Nuo pat ankstyvo ryto su visais norinčiais fotografavosi kaip visuomet guviai nusiteikusi žinomiausia Holivude išgarsėjusi lietuvė aktorė Rūta Kilmonytė-Lee, publiką pasyeikinusi taisyklinga savo tėvų gimtąja kalba, vėliau susirinkusius linksmino Merūnas Vitulskis, Jurga Šeduikytė, o yakaro “vinimi” tapo po kelerių metų pertraukos į JAV sugrįžę “ŽĄS”. Pasilinksminę iš vasaros rūbų niekuomet neišlipančioje Kalifornijoje, jau sekančią dieną “kėlėme” sparnus į Omahą, kur trečiajai sesijai rinkosi JAV Lietuvių Bendruomenės XXI-osios Tarybos delegatai.

Kuomet 1991-aisiais pirmąsyk savo gyvenime Ramutė su Virginijum Stakėnai pakėlė sparnus virš Atlanto, jie abu iškeliavo sudalyvauti tarptautiniame meno festivalyje Winnipeg (Manitoba provincija, Kanada). Niekas tuomet nesitikėjo, kad vos už penkių metų Virgis taps startinės oficialios susigiminiavusių miestų – Šiaulių ir Omahos (Nebraskos valst.) – delegacijos nariu, o nuo to laiko Stakėnai šioje Vidurio Vakarų valstijoje lankėsi keliolika kartų. Nuo 2001 metų tam atsirado dar svaresnė priežastis – į Omahą studijuoti atvyko vienturtė Ramutės ir Virgio dukra Agnė. Simboliška ir tai, kad po 2 dešimtmečių Šiauliai ir Omaha tapo dar artimesni – šiemet į JAV LB Tarybos sesiją be Ramutės ir Virgio bei jiems specialiame vakaro pasirodyme talkinkavusio Colorado Romo atskrido ir visas „Saulės“ miesto universiteto studentų choras „Studium“. Šiauliečiai lankėsi Nebraskos universiteto kvietimu, su kuriuo lietuvius sieja itin glaudūs ryšiai. Visgi ir tai dar ne visas šiais metais Omahoje sutiktų menininkų „desantas“ – nuo Lauritzen sode užgimęs kultūrinių darželių projektas subtiliai palietė Šiaulius – dr. Gedimino Murausko ir Nijolės Sudavičiūtės-MacCallum iniciatyva pradėtas „Saulės tako“ projektas įtraukė profesionalų drožinėtoją Aurimą Šimkų iš Kurtuvėnų, kuris jau kelinti metai iš eilės lankosi Omahoje ir baigia iš medžio sukurti visus „Eglės – Žalčių karalienės“ pasakos personažus. Gediminas ir Nijolė tikisi, kad tai tik unikalios lietuviško tautinio meno vizijos pradžia – nenuilstamai ieškodami rėmėjų abu Amerikos lietuviai tvirtai nusprendę greitu metu užbaigti „Saulės taką“, kuris jei ir nenusidrieks iki pat Šiaulių, tai bent apims visą Lauritzen Sodą. Jie kviečia apsilankyti jų sukurtame tinklapyje http://www.omahasistercities.com/pathofthesun/ ir pasidomėti „Saulės tako“ istorija, Aurimo kūrybiniais sprendimais bei prisidėti prie šių unikalių darbų.

2003 m. Omahoje organizuota analogiška stambiausios JAV lietuvių visuomeninės organizacijos Tarybos sesija vyko dar 1936 m. pastatytoje lietuviškoje  Šv. Antano bažnyčioje…nors puošniais gotikos motyvais išpuošta šventovė tebestovi toje pačioje vietoje, šiandien parapijiečiai ten meldžiasi ispaniškai – lietuviai Šv. Antano bažnyčios atsisakė prieš keletą metų. Tačiau mūsų tautos paveldui Omahoje dar nelemta išnykti, o tuo puikiai pasirūpino pokario laikais į šį mėsos pramone ir skerdyklomis pagarsėjusį didmiestį atsikraustę lietuviai imigrantai Vytautas ir Stefanija Mackevičiai. 1962 metais įkurtoje lietuviškoje kepykloje šiandien triūsia trys jų sūnūs Algirdas, Alfonsas ir Vytautas-Juozas. Močiutės Stefos ruginės duonos ir pyragų receptūrą patobulino dabar kepyklai vadovaujančio Algio Mackevičiaus sūnus Arūnas, dirbantis profesionaliu kulinaru viename Omahos centre esančių restoranų. Tuo tarpu A. Mackevičiaus sunėnas Danielius nepamiršo iš toliau apsilankiusiems svečiams pasiūlyti itin populiaraus “Napoleono” torto, kuriuo gardumu didžiuojasi jau trečią dešimtmetį lietuviškoje kepykloje dirbanti “trečiabangė” Salomėja iš Kauno. Tačiau buvusiam ilgamečiui Portlando Lietuvių Bendruomenės pirmininkui Viliui Žalpiui iki šiol gardesnė “rugščių miltų” Omahos lietuviškos kepyklos duona – būtent jos receptūra turbūt artimesnė Viliaus prosenelių keptai, kurie atvyko į šį miestą dar 1910 m. ir 1930-aisiais atgulė amžinio poilsio priešais šios kepyklos pastatą esančiose beveik “tautinėse” kapinėse – bene pusė pavardžių ant antkapių grynai lietuviškos. Diskusijoje apie Lietuvių Bendruomenės ateities viziją su kitais delegatais ir sesijos svečiais Vilius dalinosi patirtimi apie “pirmosios” imigrantų bangos įsijungimą į aktyvesnę tautinę bei visuomeninę veikla už Atlanto. Būtent jo kartos Amerikoje gimę lietuviai praktiškai nebemoka savo tėvų ar senelių kalbos, retas kuris dalyvauja Lietuvių Bendruomenės darbuose. Visiškai kitokia buvusios Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Danguolės Navickienės patirtis, kuri nuo DP pabėgėlių stovyklų Vokietijoje vaikystėje įprato Lietuvą “kurti” išeivijoje, o jos karta dabar estafetę perduoda mums – “trečiabangiams”. Apie šią, vėliausią emigraciją į Ameriką kalbėjo Rasa Miliūtė, o jos pranešimą lyg ir papildė buvusi JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos vadovė Giedrė Kazlauskaitė. Tris dienas Omahoje vykusioje LB Tarybos sesijoje dalyvavo ir gausus būrys svečių iš Lietuvos bei visas LR diplomatinis korpusas Jungtinėse Valstijose. Tiek oficialias pareigas užimančių dalyvių nematė nei vienas Amerikos lietuvių susibūrimas iki šiol – bet kaip taikliai išsireiškė buvęs Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikoje, dabartinis Seimo narys Žygimantas Pavilionis – Jūsų organizacijai nėra lygių pasaulyje! Na, bet mažiau kalbų, daugiau darbų - kitąmet Lietuva švenčia savo Nepriklausomybės šimtmetį, nuo tautiečių gimtinėje pažymint šią iškilmingą progą neatsiliksime ir mes. Juo labiau, kad 2018 m. naujosios XXII-osios JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos pirmoji sesija vyks Portlande – jai ruoštis pradedame jau dabar. Praeitą savaitgalį nusišypsojus netipiškai “lietuviškam” rudeniui vasariškai saulutei didelė grupė šio uostamiesčio lietuvių išsiruošė į kaimyninio Vašingtono miškus…pagrybauti, apmąstyti sekančių metų šventes ir, žinoma, šimtmetį. Tuo tarpu mudviejų su Ingrida lietuvybės maršrutas šįvakar jau pasiekė kitą Vašingtoną - sostinę, kur rytoj nuo pat ryto bumpsės oranžiniai kamuoliai. Su Lietuvos ambasada organizuojame jau 14-ąją “Ambasdoriaus taurę” – tradicinį krepšinio turnyrą. Višciukus tebeskaičiuojame, o ir lietuviškas ruduo dar toli gražu nesibaigė.

 

Laurynas R. Misevičius – specialiai iš LA, Omahos ir Carson-WA

Ingridos Misevičienės ir Tado Kubiliaus nuotraukose: 1) 31-ųjų Lietuvių Dienų saulėtame Los Anžele atidarymo ceremonijoje tradiciškai sudalyvavo bene įžymiausia lietuvių kilmės aktorė Rūta Kilmonytė-Lee (viduryje), 2) Lietuvių Dienų akimirkos LA, 3) Omahos miesto cntrinėje dalyje isikūrusiame Lauritzen Sode lankytojų akį patraukia susigiminiavusių miestų su Šiauliais komiteto kuriama “Saulės Tako” ekspozicija su unikaliais Aurimo Šimkaus drožiniais, 4) JAV Lietuvių Bendruomenės XXI-osios Tarybos trečiojoje sesijoje didžiulį delegatų susidomėjimą sukėlė diskusija apie LB ateities viziją, kurioje savo patirtimi dalinosi LR Seimo narys Žygimantas Pavilionis, buvusi PLB pirmininkė Danguolė Navickienė, Vilius Žalpys, Rasa Miliūtė ir Giedrė Kazlauskaitė, 5) Šventinio vakaro metu susirinkusiems koncertavo Virgis Stakėnas su Colorado Romu, o jo žmona Ramutė pristatė naujausią savo sukurtą šilko kolekciją, pavadintą “Augustus”, 6) Lietuvišką kepyklą Omahoje aplankė Lietuvos ambasados, Užsienio reikalų ministerijos pareigūnai ir Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesijos dalyviai, 7) Tautinį paveldą Omahos mieste iki šiol simbolizuoja lietuvių statyta Šv. Antano bažnyčia bei dalinai “tautinėmis” virtusios kapinės, 8) Kitais metais į didžiausios JAV lietuvių visuomeninės organizacijos kasmetinį suvažiavimą kvies Portlando apylinkė, kuriai prijaučiantieji praeitą savaitgalį savo 2018 m. planus aptarė…grybavimo iškyloje.

„Mariano's“ produktai užteršti E. coli bakterija
14-oji “Ambasadoriaus” taurė kaip ir 2014 metais a...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gruodžio 13, Ketvirtadienis