AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Nuo A iki Z

Nuo A iki Z

Stebint šventines dienas Lietuvoje, galėjome, nors mintyse, kartu švęsti ir didžiuotis su visa Lietuva.

Mes, Amerikos lietuviai galėjome didžiuotis Lietuvos valstybės 100 metų minėjimu čia JAV. Lietuvos atstovybių bei patriotų dėka ant daugelio miestų pastatų plevėsavo lietuviškos trispalvės, o kai kurie dangoraižiai buvo apšviesti tautiškomis spalvomis. Tai aiškiai rodo, jog lietuvis sugeba, vienybės tikslan, susiburti kartu su Lietuvos atstovybėmis ir visur išlikti lietuviu. JAV tokia savo gimtajam kraštui pritarianti veikla nedraudžiama. Ji neturi jokių segregacijos ar diskriminacijos požymių.

Taip pat privalome didžiuotis mūsų Olimpiados sportininkais. Medalių iškovota ar ne, tai dar ne pasaulio pabaiga. Didžiuokimės jais, nes jie turėjo progą rungtis su geriausiais pasaulio sportininkais, po sava lietuviška trispalve vėliava. Lai ir ateityje Lietuvos vardas skamba pasaulinėse arenose! Ačiū jiems.

Antausis teko mūsų „super-galybės“ rytų kaimynui, kuris turėdamas kiaulės akis, su savo dopingo problemomis, liko kiaulė. Net jų vardas Olimpiadoje nebuvo minimas.

Taip pat nepastebėtas nepraėjo Čikagoje „Black History Month“. Nesupraskime kaip „juodos istorijos mėnuo“, kurių istorijoje nėra. Gali būti tiktai „Juodieji istorijos metai“, kurie nieko bendro neturi su „Juodųjų istorijos mėnesiu“. Taip juodaodžiai propaguoja savo istoriją su daug iškraipymų (Rosa Parks) neatitinkant tikrovės. Rosa Parks heroja tapo parinkta, nes ji tuomet dirbo civilinių teisių judėjime. Tikroji herojė, 5 mėnesiais anksčiau, pirmoji neužleisdama vietos autobuse baltam keleiviui, yra Claudette Colvin. Iškraipyta istorija, neatitinkanti tikrovės, yra savęs naikinimas. Tokios istorijos vieta tiktai šiukšlyne.

Jeigu „Black History Month“ paroda nelinkusi propaguoti vergiją, segregaciją, diskriminaciją bei rasizmą, tai koks jos tikslas?

Jeigu baltieji paskelbtų „White History Month“, manau iš juodosios pusės kiltų rasizmo šauksmai. Tikriausiai, net ir teismai būtų užversti skundais.

Teisybė triumfuoja – vieniems leidžiamas rasizmas, kitiems draudžiamas.

Čikaga, kaip ir praeityje turi savotišką tiesos supratimą, kuri priklauso nuo pučiamo politinio vėjo krypties. Paleidžiant iš kalėjimų vis daugiau neteisėtai nuteistų, miestas išmoka jiems milžiniškas sumas pinigų.

Ta miesto valdžios nusikaltimo veikla praktikuojama ir dabar. Seni, prigiję papročiai, sunkiai atsikratomi.

Kodėl miestas samdo „Tiesą“ praktikuojančius advokatus, sąmoningai nuo teismo nuslepiančius tiesą, nubaudžiant nekaltus, o kaltus išteisinant? Tuos kaltinimus kelia aikštėn buvęs priešpaskutinis policijos viršininkas, kandidatas į mero postą.

Ar advokatai, nuslepiantys teismuose tiesą, verti advokato vardo? Kodėl jų tokia praktika nesuspenduojama atšaukiant jų diplomus?  

Mieste tebeveikia taisyklė: „Do the time, then we‘ll decide if you‘ve done the crime“ (pirmiau atsėdėk, paskui nuspręsim ar esi kaltas, Chicago Sun-Times).

Lietuvoje, sužinojus apie Venckienės suėmimą Čikagoje, kilo sujudimas ir srautai įvairių prisiminimų. Daug, įvairių nuomonių teks dar girdėti dėl jos išdavimo Lietuvai. Venckienė, palydovams lydint ją į tą grėsmingą pastatą, tikriausiai pastebėjo virš jo durų, įsivaizduojamą užrašą: „Čionai įžengęs viltį mesk į šalį“ (Dante: Abandon hope all ye who enter here). Nevilties  šiurpulys, manau, atliko savo pareigą. Tai ne „Hilton“ viešbutis. Tame viešbutyje įnamiai paklusnūs tarnams, o ne tarnai įnamiams.

Mažiausiai jai gali būti metama knyga su dvejais kaltinimais. Vienas, tai nusikaltimai padaryti Lietuvoje, o antras, tai vizos pažeidimas – nelegalumas. Neatrodo, kad geresnė prognozė bus jos sūnui Karoliui, kuris jau dabar ieško savo mamai pinigingų užtarėjų. Juk jis irgi nelegalas.

Kur dingo visi buvę Venckienės gerbėjai Čikagos apylinkėse? Kur dingo visi garsūs komitetai dėl mergaitės išlaisvinimo? Kur dingo tų įvairių komitetų vadovai sugebėję demonstruoti, kaip Čikagoje taip ir Lietuvoje, su savo TIE „SOS“ plakatais? Tikriausiai, perdaug nepasisekimo jėgų sunaudojo pradžioje, tai dabar jų trūksta, o papildymo nėra. Ar sugebės tie visi komitetų nariai bent kiek pinigėlių surinkti nors bėglės maisto pagerinimui kalėjime? Ar bus išgirstas jos sūnaus pagalbos šauksmas?

Ginklai, ginklai, ginklai! Žmonės šaukia, reikalaudami vis naujų ginklų įstatymų. Jie ir politikieriai užmiršta, kad tie nauji įstatymai bus nevykdomi kaip ir dabar esantieji. Nusikaltėliai jokių įstatymų nepripažįsta. Pagautus nusikaltimo vietoje, reikia vietoje ir sutvarkyti. Tuomet bus pamokos ir kitiems.

Sunkiau yra suvaldyti nusikaltimus darančius valstybių vadovus. Putinas savo kalboje „pasigyrė“ turintis kažkokius stebuklus darančius ginklus. Sunku patikėti, kad valstybė nesugebėdama pasigaminti padorių automobilių, gali taip fantazuoti. Tai pusgalvio protas. Didybės manija yra sunki liga.

Albert Einstein sakė: Tėra du tikrai begaliniai dalykai: visata ir kvailystė. Aš nesu tikras dėl visatos.

LF stipendininkas – MPSE ,,Golden Reel Awards“ lai...
Oakbrooko prekybos centrą palieka dar viena parduo...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019