AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Niujorko viešojoje bibliotekoje – paroda iš Balzeko muziejaus

Niujorko viešojoje bibliotekoje – paroda iš Balzeko muziejaus

Spalio 7 dieną Niujorko viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda No Home To Go To. The Story of Baltic Displaced Persons 1944–1952. Joje pasakojama apie šimtus tūkstančių žmonių, kurie, vengdami sovietų okupacinio režimo, paliko namus ir traukėsi į Vakarus.

Parodos atidarymo metu kalbėjęs bibliotekos prezidentas Tony Marx pažymėjo, kad turėtume nepamiršti, jog visi, gyvenantys JAV, esame imigrantai ar imigrantų palikuonys. Jis pakvietė parodos lankytojus dažniau atvykti į Niujorko viešąją biblioteką, nes čia sukaupta daugybė knygų iš Baltijos šalių.

Nustebau, kad bibliotekos kolekcijoje yra ir meno kūrinių. Parodoje pristatoma dailininko Romo Viesulo šeimos istorija. Simboliška, kad dailininko kūriniai saugomi ir viešosios bibliotekos fonduose.

Lietuvos generalinio konsulato Niujorke vicekonsulė Aistė Jakštienė paminėjo, kad parodoje užfiksuotas dramatiškas Baltijos šalių istorijos laikotarpis jaudina ir tuos, kurie patys, būdami vaikai, kartu su tėvais iškeliavo iš gimtinės, ir gimusius jau čia, Amerikoje.

Anot parodos kuratorės Irenos Brokas Chambers, Niujorkas yra ypatinga vieta parodai. Po Antrojo pasaulinio karo dauguma DP į JAV atvyko būtent per Niujorko uostą. Tarp jų buvo ir Irenos tėvai. Jie ketverius metus gyveno Brukline.

Kuratorė pažymėjo, kad tai „neužbaigta“ paroda gerąja prasme. Nuo atidarymo ekspozicija papildyta keliomis dešimtimis šeimų istorijų. Daugybė istorijų dar turi būti užrašyta, daiktai, nuotraukos ir dokumentai išsaugoti. Karo pabėgėlių tragedija tęsiasi ir šiandien. Spalio 5 d. „Washington Post“ rašoma, kad dabar karo pabėgėlių skaičius pralenkia net karo pabėgėlių skaičių po Antrojo pasaulinio karo.

Niujorko viešojoje bibliotekoje rodomoje ekspozicijoje yra papasakotos kelių šeimų iš Niujorko istorijos. Likę gyvi šių šeimų nariai parodos organizatoriams paskolino ir brangias savo relikvijas – dramatišką laikmetį menančių nuotraukų, kitų skaudžią kelionę iš namų menančių daiktų. Kiekvienas eksponatas liudija vis kitokią, bet kartu ir panašią gyvenimo istoriją. Tarp jų – filmuota medžiaga, originalūs dokumentai ir nuotraukos iš Kazickų šeimos archyvo.

Paroda „No Home To Go To“ jau eksponuota Čikagoje, Vašingtone, Filadelfijoje, Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke, Toronte. Lietuvišką parodos versiją Kaune ir Vilniuje pasižiūrėjo tūkstančiai lankytojų. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje ši paroda eksponuojama iki 2016 m. pabaigos, čia pamatysite daug originalių eksponatų. Iki gruodžio 31 d. kviečiame niujorkiečius aplankyti parodą viešojoje bibliotekoje (Healy Hall, Science, Industry and Business Library, 188 Madison Avenue at 34th Street, New York, NY 10016).

Rita Eirošiūtė Janz,

muziejaus direktorė

 

Paroda „No Home To Go To“ Niujorko viešojoje bibliotekoje.

 

Jūratė Kazickas pasakoja parodos kuratorei Irenai Brokas Chambers apie kelionę iš Lietuvos į Vakarus su tėvais – Juozu ir Aleksandra Kazickais, vėliau tapusiais garsiais filantropais.

 

Iš kairės: bankininkas Roger Altman, parodos kuratorė Irena Brokas Chambers, Lietuvos Vyčių organizacijos atstovas dr. Paul-Michael Kazas, muziejaus prezidentas Stanley Balzekas, Jr., žurnalistė ir filantropė Jūratė Kazickas, Niujorko bibliotekos prezidentas Tony Marx.

 

Lietuvos Vyčių organizacijos atstovas dr. Paul-Michael Kazas įteikė padėkos dovaną muziejaus prezidentui Stanley Balzekui, Jr.

Lietuvos vyčių piligriminė kelionė į auksinio jubi...
Ar tai buvo tik sapnas?
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 20 Rugsėjis 2019