AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Niujorko miesto lietuvių bendruomenė paminėjo Lietuvos laisvės gynėjų dieną

Niujorko miesto lietuvių bendruomenė paminėjo Lietuvos laisvės gynėjų dieną

Sausio 15 d. Niujorko miesto lietuvių bendruomenė paminėjo Lietuvos laisvės gynėjų dieną. Tą rytą Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos bažnyčioje kunigas Vytautas Volertas aukojo iškilmingas Mišias, skirtas Sausio 13-osios aukoms. Mišių metu buvo įneštos Amerikos ir Lietuvos vėliavos, žuvusiųjų nuotraukos ir žvakutės su jų vardais: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus.

 

Po šv. Mišių visi buvo pakviesti į Apreiškimo parapijos salę. Vėliavos ir nuotraukos buvo įneštos ir pagarbiai padėtos prie gėlių ir trispalvių žvakučių. Visi sugiedojo Amerikos ir Lietuvos himnus. Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Julius Pranevičius, bendruomenės narė Laima Šileikytė-Hood ir kun. V. Volertas buvo pakviesti uždegti žvakutes. J. Pranevičius tarė keletą žodžių apie Sausio 13-ąją, priminė, kad tą dieną prisimename ne tik netektį, bet ir tai, kad esame laisvi ir kam turime už tai dėkoti. Ypač šiais laikais reikia prisiminimais dalytis ir žinias perduoti, kad istorija būtų gyva ir kiti nebandytų jos pakeisti ar apie ją skleisti netiesą. Konsulas pastebėjo, kad paskutiniu metu vis daugiau žmonių organizuoja Sausio 13-osios bėgimus ir kad Lietuvoje jau net 5 000 žmonių juose dalyvauja. Po to buvo rodomas informatyvus ir jaudinantis dokumentinis filmas apie Sausio įvykius. Po filmo visi buvo pakviesti pasivaišinti NY LB miesto apylinkės paruoštomis vaišėmis.

Milda Stanislauskaitė

Naujas žvilgsnis į vis dar daug kam nepažįstamą Iz...
Ar sugebės amerikiečių spauda ir žurnalistai apsiš...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Šeštadienis, 19 Spalio 2019