AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Neužmirštuolė

Neužmirštuolė

Neužmirštuolė liaudies kultūroje:

Vokiečių sakmėje pasakojama, kad kai dievas visiems augalams davė pavadinimus, tai pamiršo duoti mažai gėlelei ir ši sušukusi: „Viešpatie, nepamiršk manęs!“ Dievas atsakęs: „Tu būsi neužmirštuole“.

Senovės graikų mitas sako, kad, kai dievas sukūręs pasaulį gėlėms dalino spalvas, jis išgirdęs balsą: „Nepamiršk manęs!“ Visos spalvos jau buvo išdalintos, buvo likęs tik trupinėlis mėlynos ir neužmirštuolė gavo šviesiai mėlyną spalvą.

Viduramžiais moterys neužmirštuolės žiedą nešiojo kaip ištikimybės ir meilės simbolį.

1398 metais tremtyje karalius Henrikas IV-sis kaip ištikimybės Anglijai ženklą pasirinko neužmirštuolę, o grįžęs į Angliją šį simbolį išlaikė.

15 amžiuje Vokietijoje buvo tikima, kad nešiojančius neužmirštuolę nepaliks mylimieji.

1926 metais neužmirštuolę ėmė naudoti masonai kaip simbolį primenantį, kad nevalia užmiršti nelaimingųjų ir puolusių neviltin. Vėliau jie neužmirštuolę ėmė naudoti vietoj masonų simbolio skriestuvo ir kampainio. Kai kurie masonai neužmirštuolę naudoja kaip simbolį prisiminti savo ordino brolius žuvusius nacionalsocialistų valdymo laikais. Dabartiniais laikais daugiausiai neužmirštuolė simbolizuoja, kad mirusieji draugai nebus užmiršti.

Henris Davidas Toro rašė: „Nedidelės neužmirštuolių šakelės plačiai išsiskleidė ir pakibo virš upelio. Tai labai įdomus mažas žiedelis. Nuostabūs mažyčiai kuklūs žiedeliai“.

Apie Aliaskos vėliavą Benis Bensonas rašė: „Aliaskos vėliava mėlyna kaip ir Aliaskos gėlė neužmirštuolė“.

1949 metais Britanijos dominija Niufaundlendas kaip simbolį žuvusiems atminti priėmė neužmirštuolę. Šis simbolis Niufaundlende dar naudojamas, nors niufaundlendiečiai savo gėle išrinko aguoną birulę.

Armėnijoje neužmirštuolė paskelbta simboliu priminti prieš šimtą metų (1915-1923m.) turkų įvykdytą armėnų genocidą, kuomet Turkų-Osmanų imperijoje buvo nužudyta 1,5 milijono armėnų.

https://en.wikipedia.org/wiki/Myosotis (vertimas)

 

„Neužmirštuolė“ – Amerikos džiazo dainininko Patriso Rušeno daina.

↑↑↑

Ukrainiečiai  (|https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0) rašo (vertimas):

««« Masonai prie švarko atlapo sega neužmirštuolę kaip simbolį žuvusiems nuo nacionalsocialistų atminti.

Šviesiai mėlyną neužmirštuolės žiedelį palaikius virš cigaretės ar cigaro dūmų jis nusidažo žaliai. »»»

Lenkai (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezapominajka) rašo (vertimas):

«««  Neužmirštuolė — atminties simbolis.

Neužmirštuolė yra Aliaskos valstijos nacionalinė gėlė.

1934 metais Didžioji Vokietijos Masonų Ložė „Po Saule“ (vok. Grosssloge „Zur Sonne“) Bairoite  (Bayreuth, Bavarija) vykusiame susirinkime pakeitė masonų ženklą ir vietoj senojo „skriestuvo ir kampainio“ masonų simboliu padarė neužmirštuolę. »»»

Vokiečiai (https://de.wikipedia.org/wiki/Vergissmeinnicht) rašo (vertimas):

↓↓↓

Neužmirštuolė yra atminties simbolis, o išsiskiriant ilgam simbolizuoja nemirtingą meilę. Daugelyje tautų ši gėlė vadinama neužmirštuole ir simbolizuoja tą patį. Apie jos simbolizmą yra daug sakmių.

Nacionalsocialistų valdymo metais neužmirštuolė buvo Vokietijos masonų simbolis, nes masonų organizacija ir jos simbolis skriestuvas su kampainiu buvo uždrausti. 1948 metais pirmajame metiniame susirinkime „Didžioji Suvienytoji Vokietijos Ložė“ (Vereinigten Großlogen von Deutschland) neužmirštuolę paskelbė Vokietijos masonų simboliu. Ir šiandien Vokietijos masonai naudoja šį simbolį.

Neužmirštuolės žiedas naudojamas kaip simbolis Vokietijos kariams žuvusiems Pirmajame Pasauliniame Kare atminti. „Vokietijos Karių Kapų Priežiūros Liaudies Sąjunga“ (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ) neužmirštuolę naudoja kaip savo logotipą. Buvusioje britų dominijoje Niufaundlende neužmirštuolė simbolizavo žuvusių karių atmintį; dabar niufaundlendiečiai neužmirštuolę pakeitė raudonąja aguona. Armėnai neužmirštuolę naudoja kaip simbolį Turkijoje nužudytiems armėnams atminti.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Langemarkpoppy.jpg

↑↑↑

Paveikslėlyje matyti kaip vokiečiai puošia karių kapus.

Šiais laikais (nuo 1934 m.) neužmirštuolė yra „Vokietijos Suvienytosios Didžiosios Ložės“ simbolis. Jos žiedą švarko atlape nešioja visi Vokietijos masonai.

Vokietijos karių kapų prižiūrėtojai neužmirštuolių žiedais puošia karių kapus.

Vytautas Landsbergis yra vokietis kryžiuotis, o jo motina yra žydė. Galimas dalykas, kad jis yra ir „Vokietijos Suvienytosios Didžiosios Ložės“ narys. Kaip ten bebūtų, bet į atlapą neužmirštuoles sega kol kas tik Vokietijos masonai, o Landsbergis tokią vokiečių masonų madą skiepija Lietuvoje.

Neužmirštuolė nuo seniausių dar ikikrikščioniškų laikų simbolizuoja, meilę, ištikimybę ir draugų atmintį. Nereikia stebėtis, kad ir šiais laikais žmonės neužmirštuolės dar neužmiršo.

Tačiau neužmirštuolę nešioti švarko atlape yra priklausomybės masonams ženklas — ir šį ženklą atlapuosna insisegė prezidentė, vyriausybės nariai, seimo nariai ir seimo partijų vadovai — va ir visi išsidavė, kad jie visai ne valstiečių, ne socialdemokratų, ne konservatorių, ne liberalų partijų nariai, o visi gryniausi masonai tik vaidinantys įvairiausių neva tarpusavy nesutariančių partijų narius.

 

Šaunuolis Landsbergis, gerą tradiciją invedė — išdavė, dienos švieson išvilko visus masonus.Pranas Valickas   2018 sausio 15

 

SKELBIU NE VASARIO MĖNESIO, O RUGSĖJO 30 DIENĄ PAS...
„Crate & Barrel“ parduotuvė vietą užleidžia „Starb...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 rugpjūčio 18, Šeštadienis