AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Nepriklausomybės šventė Niujorke

Nepriklausomybės šventė Niujorke

Šiemet Lietuva atšventė 99-ąsias valstybės atkūrimo metines. Šią gražią šventę kartu su Nepriklausomybės atkūrimo diena Niujorko miesto apylinkės lietuvių bendruomenė paminėjo vasario 25 ir 26 d.

Vasario 25 d. NY LB apylinkės valdyba kartu su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu Niujorke surengė koncertą. Šventę pravedė Niujorko miesto apylinkės pirmininkė Rasa Sprindys. LR generalinis konsulas Julius Pranevičius priminė šios svarbios datos istoriją, pažymėdamas, jog vienu metu Lietuvoje tai buvo draudžiama šventė. Jis taip pat priminė, kad kitais metais minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Sveikinimo žodį tarė ir JAV LB pirmininkė Sigita Šimkuvienė. Ji sakė, kad lietuviai išeivijoje turėtų mylėti Lietuvą ir žiūrėti į ateitį, nepaisant to, kas buvo praeityje.

Meninę programą atliko Čikagos lietuvių ansamblis „Dainava“. Tautiečiai, pasitraukę į Vakarus, įsteigė šį ansamblį 1945 m. Hanau stovykloje Vokietijoje. Kai daugelis lietuvių emigravo į JAV, 1950 m. „Dainava“ vėl atgijo Čikagoje. Šiuo metu chore dainuoja per 60 įvairaus amžiaus narių, jam nuo 1988 m. vadovauja Darius Polikaitis. Per savo 72 veiklos metus „Dainava“ dalyvavo įvairiausiuose koncertuose, dainų šventėse, minėjimuose ir toliau tęsia savo siekį puoselėti lietuvišką chorinį meną. Choro koncerte skambėjo lietuvių liaudies dainos ir šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai, taip pat buvo atlikti keli užsienio kompozitorių kūriniai. Po koncerto visi susirinkusieji buvo pakviesti į salę, kur juos linksmino ir šokdino Niujorko tautinių šokių ansamblis „Tryptinis“. Renginio pabaigoje buvo galima pasivaišinti, pabendrauti ir toliau pratęsti šventę.

Vasario 26 d. rytą kunigas Vytautas Volertas aukojo iškilmingas Mišias už Lietuvą ir visus tuos, kurie kovojo už jos laisvę. Po šv. Mišių visi susirinko Apreiškimo parapijos apatinėje salėje, kur jų laukė vaišės. Dėkojame visiems, kas prisidėjo prie mūsų šventės.

Milda Stanislauskaitė

Niujorko „Tryptinis“.

Juliaus Pranevičiaus nuotr.

„Dainavos“ choras.

 

Renatos Bridikytės nuotr.  

Woodstocko pirkėjams gali tekti mokėti už plastiki...
Oak Parke vyks skersgatvių dangos atnaujinimo darb...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 22 Spalio 2019