AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

„Nebūkime veršių Tauta“  

Gerb. „Karštas komentare“, gerb. skaitytojai, atgavome nepriklausomybę, deja, „laisvoje“ Lietuvoje tenka kovoti, kad įstaigų pavadinimai būtų rašomi ir lietuviškai. Dėl to rašau ir prašau Jūsų pagalbos. Britų ir JAV visuomenės veikėjas Peinas yra sakęs, kad jeigu visos taikios priemonės išsemtos, pasipriešinimas tampa pareiga.

Aš dar vis tikiu, kad tautiškas sveikas protas nugalės. Gyvenu Birštone, prie sanatorijos, kuri vadinasi „Vytautas Mineral SPA“. Graži sanatorija, tik, deja, viskas parašyta  angliškai. Aš reikalauju parašyti nors mažą užrašą lietuvių kalba –  „Vytautas Mineral SPA“, toliau „Birštono miesto poilsio ir sveikatingumo kompleksas – Vytauto mineraliniai SPA“. Dėl vietos sutarėme, tik atsisakoma parašyti lietuviškai „Vytauto mineraliniai“. Jau pusę metų praėjo, o vis dar žadama tai padaryti, tik reikalaujama, kad būtų parašyta angliškai – „Vytautas Mineral“. Tačiau man kada nors kantrybė išseks ir aš pareigą tikrai atliksiu. Daviau priesaiką Sąjūdžio Lietuvai. Neseniai man buvo atsakyta, kad jų pavadinimas į lietuvių kalbą nesiverčia. Lietuviška įmonė, Lietuvoje įkurta, Lietuvoje registruota ir į lietuvių kalbą nesiverčia??? Pasiūliau parašyti „Vytauto mineraliniai vandenys“, visi lietuviai tai supras, bet norima, kad būtų parašyta „Vytautas Mineral SPA“. Nė vieno žmogaus nesutikau, kad tam pritartų, net su rusu kalbėjau. Šis taip pat sako, kad turi būti lietuviškai parašyta. Jau dėl  pagrindinio užrašo anglų kalba neprieštarauju, noriu, kad nors lentelėje būtų lietuviškai užrašyta. Tačiau Lietuvoje jau ir tai problema, o kas baisiausia, kad didžiajai tautos daliai tai nerūpi.

Kai kas sako, jog kas čia tokio? Homoseksualų paradai – o kas čia tokio? Kad lietuvių abėcėlėje atsiras svetimos raidės – kas čia tokio? Kad svetimom raidėm pirmame paso puslapyje rašysime, o ne antrame – kas čia tokio? Kad prarasime Tėvynę, taip pat KAS ČIA TOKIO??? Juk mes vis tiek liksime europiečiai, o ar liksime lietuviais – tas niekam nerūpi. Aš visų pirma esu lietuvis, o tik po to europietis. Tačiau mūsų valdantiesiems maloniau prie širdies būti pirma europiečiu, o tik po to lietuviu.

Tiesa, lietuvių tauta viena iš vieningiausių pasaulyje, kur nenuvažiuotum, paklausus visi tą patį pasakys: „O ką mes galime pakeisti?“ Šie žodžiai vienija didžiąją daugumą lietuvių. Taigi, Lietuva pražus globalizmo vandenyne, nes laivą, vardu Lietuva, vairuoja buvę Maskvos, o dabar Briuselio kolaborantai. Jiems tikrasis Sąjūdis buvo tik tramplinas į valdžią. Revoliuciją daro patriotai, jos vaisiais naudojasi aferistai, ar neteisinga liaudies išmintis? Juk taip ir yra. Jeigu mes ir toliau būsime tokie bestuburiai, prarasime Lietuvą.

Kodėl iki šiol nėra tinkamo paminklo J. Basanavičiui? Juk jis kreipėsi į Tautą: „Nebūkime veršių Tauta.“ Baisūs žodžiai valdantiesiems. Jeigu Tauta įsiklausytų į Jo žodžius, juk tada jų nebūtų. Jie nori, kad mes tokie būtume, todėl ir skaldo Lietuvą, jos moralę. Nėra moralės – nužudyta Tauta.

J. Stalinas yra pasakęs teisingus žodžius, o jis tikrai žinojo, ką sako. Jis sakė, jog jeigu mums pasiseks pasiekti, kad nors vienos kartos žmonėms pakeisime vertybes, jeigu  nebus puoselėjama meilė savo Tėvynei, pasididžiavimas savo valstybe, bus griaunamos moralinės vertybės – tokia Tauta  NUŽUDYTA. Bet jeigu nuo mažens bus puoselėjama meilė ir pagarba savai valstybei, jos tradicijoms, moralinėms vertybėms – tokia tauta NENUGALIMA. Ir diktatorius kartais pasakydavo teisybę. Teisingai pastebėjo ir senovės išminčiai, sakydami, kad didžiausia grėsmė valstybės (valdančiųjų) saugumui, tai sąžiningas prezidentas.

Gediminas Kairys

Birštonas, Europos Sąjunga, Lietuvos ESR (seniau buvo TSR, tik viena raidė pasikeitė)

 

Argentinos lietuvių draugija „Nemunas“ paminėjo 10...
Gyvūnų savininkai raginami paskiepyti savo auginti...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 11 Lapkritis 2019