AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Naujas ,,Liepsnos” numeris

Naujas ,,Liepsnos” numeris

 

Pasirodė naujas Lietuvių Fondo periodinis leidinys ,,Liepsna”. Pirmame žurnalo puslapyje – atsisveikinimas su LF steigėjų dr. Antanu Razma.

Leidinio skaitytojus sveikina LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas ir LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūno ir kviečia visus į 54-ą LF narių metinį suvažiavimą, kuris vyks 2017 m. gegužės 6 d. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL 604390). Pradžia 10 val. r.

,,Liepsna” – tai Lietuvių Fondo ataskaita apie 2016 metų veiklą. Leidinyje skaitytojai supažindinami su LF vadovybe, skelbiama 2016 m. finansinė ataskaita, išspausdinti komitetų pranešimai, pateiktos LF paramos projektams ir stipendijų paskirstymo lentelės. ,,Liepsnoje”  išvardinti visi LF įsikūrę vardiniai fondai ir pateiktas sąrašas, kokiems steigėjų nurodytiems projektams skiriama parama ir kokių Lietuvos mokslo įstaigų studentams skiriamos vardinės stipendijos.

LF, norėdamas geriau formuoti ateities tikslus, 2016 m. surengė apklausą, kurioje kvietė atvirai pasisakyti apie Fondo darbą. Leidinyje rasite šios apklausos analizę.

Skaitytojai  galės susipažinti su naujais LF nariais, ras 2016 m. aukotojų ir atminimo įnašais pagerbtų LF narių sąrašą. Lentelėje ,,LF augimas” pateikti duomenys apie Fondo augimą nuo pat įsikūrimo 1962 m.

Nuo 2005 metų leidžiamas leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis ir išleistas lietuvių-anglų kalba.

Visiems LF nariams leidinys išsiųstas paštu. Besidomintys LF veikla šį leidinį gali rasti tinklalapyje www.lithuanianfoundation.org / LT / ataskaitos/.

 

LF inbformacija

 

„Instacart“ ateina į Oak Parką, Oak Lawn ir Frankl...
Gediminas Karoblis: lietuvybės išlaikymas neturi t...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 22 Lapkritis 2019