AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Muziejui – vertinga dovana

Muziejui – vertinga dovana

Balzeko lietuvių kultūros muziejus gavo dovaną. Ją atvežė Vinessa Alones, ilgamečio muziejaus nario ir rėmėjo Vincento W. Alones dukra. Dovana – tai dalis V. W. Alones (Alionio) korespondencijos ir jo numizmatikos bei medalių kolekcijos. Garsus lietuvių kilmės kolekcininkas mirė 2012 m., o dalį jo per gyvenimą surinktų daiktų šeima šiais metais nusprendė padovanoti mūsų muziejui.

Tarp muziejų pasiekusių vertybių yra įvairioms progoms skirtų Nepriklausomos Lietuvos medalių ir apdovanojimų popierinių liudijimų originalų. Tarp jų –  Lietuvos nepriklausomybės medalio liudymo dokumentai. Viename iš jų yra pasirašęs 1928 m. Vidaus reikalų ministerijai vadovavęs Ignas Musteikis. Kitame – Generalinio štabo pulkininko Vyriausiojo štabo viršininko Povilo Plechavičiaus parašas. Liudymo originalumo įrodymas – iškilus apvalus antspaudas. Kiekvienas medalio popierinis liudijimas pažymėtas numeriu. Į muziejų pateko 89, 1915, 14100 numeriais pažymėti liudijimai.

Lietuvos nepriklausomybės medalio autorius – skulptorius Juozas Zikaras. Medalis įsteigtas 1928 m., minint Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį. Juo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu būdavo apdovanojami asmenys už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę. Per 1928–1940 m. Lietuvos nepriklausomybės medaliu buvo apdovanota per 44 tūkstančiai Lietuvos ir užsienio piliečių.

Tarp V. W. Alones kolekcinių Balzeko muziejui atitekusių daiktų yra ir daugiau Nepriklausomos Lietuvos 1929–1932 m. įteiktų medalių, ordinų ir garbės ženklų liudijimų. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus muziejininkės Rita Janz ir Karilė Vaitkutė pasidžiaugė dokumentu – 1929 m. kovo 26 d. Broniui Straliui, kilusiam iš Utenos apskrities, įteikto Savanorių medalio apdovanojimo liudymu. Jame patvirtinama, kad apdovanotasis buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjas – savanoris, įstojęs į jos eiles 1920 m. vasario 20 d. Dokumentą pasirašė Ministras Pirmininkas profesorius Augustinas Voldemaras.

V. W. Alones daugiau nei tris dešimtmečius buvo Balzeko lietuvių kultūros muziejaus narys ir rėmėjas.

Jis gimė 1916 m. Long Island mieste NY lietuvių emigrantų šeimoje. Baigęs mokyklą, 1934 m. įstojo į Amerikos armijos laivyną ir ten tarnavo ilgiau nei 4 metus. Po karo jis dirbo geležinkelininku, vedė, su žmona Agnes išaugino du vaikus – sūnų ir dukrą. Dar būdamas dešimtmetis berniukas, Vincentas pradėjo domėtis numizmatika, kolekcionuoti monetas, vėliau ir medalius. Tas jo susidomėjimas numizmatika neišblėso visą gyvenimą. V. W. Alones įvairiose numizmatų varžybose laimėjo per 200 prizų, tapo Amerikos numizmatų asociacijos teisėju. V. W. Alones mirė sulaukęs garbingo amžiaus, būdamas 95-erių.

Virginija PETRAUSKIENĖ

Amerikiečių vaikams – apie Lietuvos istoriją
Lietuvos informacinių technologijų įmonės Čikagoje...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Šeštadienis, 19 Spalio 2019