AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Moterų gildijos vakaras ,,Muzikinis susitikimas“

Moterų gildijos vakaras ,,Muzikinis susitikimas“

Birželio 22 d., penktadienį 7 val. p.p. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildija kviečia į vakarą ,,Muzikinis susitikimas“. Jo metu pianistų šeima iš Lietuvos – Martyna, Aušra ir Darius Kučinskai atliks XX a. lietuvių bei užsienio kompozitorių romantinės ir impresionistinės krypties muzikos kūrinių. Kviečiame atvykti. Auka – 10 dolerių. Muziejaus nariams – nemokamai. Renginio vieta: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. Pasiteirauti galima telefonu 773-582-6500.

LIETUVOS 100-čio DAINŲ ŠVENTĖ „VARDAN TOS...“
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto doktoranto Egi...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 vasario 16, Šeštadienis