Mokslo metai Illinois vidurinėse prasideda vis anksčiau

Šiemet daugiau nei pusė Illinois valstijos valstybinių mokyklų duris atvėrė jau praėjusią savaitę. Tai, kad valstijos mokiniai į mokyklos suolus sugrįžta vis anksčiau ir anksčiau, yra todėl, kad per pastarąjį dešimtmetį mokyklų rajonai pamažu ėmė ankstinti naujų mokslo metų pradžios datą. Illinois valstijos švietimo tarybos duomenys rodo, kad 2004 m. tik 16 iš 1 006 mokyklų rajonų visoje valstijoje, t. y. mažiau nei 2 proc., mokslo metus pradėjo rugpjūčio 14 d. Šiais metais 502 iš 910 rajonų, daugiau nei 55 proc., į mokyklos suolus mokinius sugrąžino iki rugpjūčio 14 d. Pavyzdžiui, Villa Parke esanti Willowbrook vidurinė mokykla mokslo metus pradėjo praėjusį trečiadienį, mažiausiai 10 dienų anksčiau nei 1999 m., kai mokykloje mokslo metai prasidėjo rugpjūčio 24 d. Praėjusią savaitę mažiausiai dviejose dešimtyse Cook apskrities ir keliolikoje DuPage, Kane, Lake ir Will apskričių mokyklų mokslo metai prasidėjo taip pat praėjusį trečiadienį. Tik Čikagos miesto valstybinės mokyklos, kurios ilgą laiką mokslo metus pradėdavo po Darbo dienos savaitgalio, šiais metais rugsėjo pirmąją švęs rugsėjo 3 d.