Metinis festivalis Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo  parapijoje

Sekmadienį, rugsėjo 16d. Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo  parapijoje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) vyko metinis festivalis.  Viktoras Kelmelis suvaidino klouna vaikams ir laiko jaunuoli kuris sužavėtas cirku !!!

 

Ariane Moya

Nuotrauka