AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Meras gynybos apkasuose

Meras gynybos apkasuose

Čikagos meras ir policijos viršininkas atsidūrė gynybinėse pozicijose. Kriminaliniai nusikaltimai didėja, o valdžia tiktai teisinasi. Chicago Sun-Times žurnalistė Mary Mitchell savo straipsnyje Rugp. 12 d. 2018 rašo apie mero pranešimą dėl padidėjusių nusikaltimų juodosios rasės apgyventuose rajonuose. Mero kalba dūrė tiesiai į akis juodaodžių organizacijų veikėjam, kurie tiktai šaukia ir organizuoja įvairias demonstracijas, jomis nieko neatsiekdami. Tai jų duona, turtingas pragyvenimo šaltinis. Meras nurodė, jog šių gyventojų tarpe nėra jokio auklėjamo darbo, kurį privalėtų atlikti ne tik tėvai, mokyklos, bažnyčios bet ir tie įvairūs vadeivos. Būti vadeivomis, pasipuošusiems povo plunksnomis, neužtenka. Apie auklėjamą darbą tie vadeivos nesupranta, bet gerai sumano skatinti rasizmą. Prisiminkime ne taip seną atsitikimą su vienu baltos rasės Čikagos policininku, kuris nušovė vieną paauglį ir vieną moterį, abu juodaodžius. Aišku, kilo didžiausias rasinis triukšmas. Įvairūs policijos priežiūros komitetai sutartinai šaukė ir reikalavo atleisti iš tarnybos tą policininką. Reikalavo jo galvos. Jį ginti stojo pats policijos viršininkas, juodaodis, kuris savo karjerą pradėjo nuo eilinio policininko, ir yra gerai susipažinęs su apkaltinto policininko, akistatoje su nežinomybe, padėtimi. Tai, ar tie galvos troškimo šauksmai ne rasizmo skatinimas? Kur dingo Tiesa? Ją, tą Tiesą, šioje apkaltinto policininko padėtyje, surado ir atstatė juodaodis Čikagos policijos viršininkas. Čia aiškiai pastebimas skirtumas tarp Tiesą skelbiančio policijos viršininko ir rasizmo šauklių.

 

Neįmanoma patikėti, kad juodaodžių veikėjai, išgirdę mero kalbą, įskaitant ir baltaodį kunigą, sugebėtų atsisakyti savų reikalavimų, kaip ginklų kontrolės, ir demonstracijų, kurios dar nieko teigiamo nedavė, išskyrus savęs pasigarsinimo. Demonstracijomis greitkelių blokavimai sukelia tiktai naudotojų pyktį. Apie auklėjimo darbą šie vadukai neturi jokio supratimo. Jeigu jie suprastų auklėjimo darbo reikšmę, ar jie užsiimtų demonstracijomis? Jie žino, kad saviškių auklėjimas pajamų neduoda. Pasišvęsti savo rasės žmonėms, negaunant stambių pajamų, negirdėti dalykai. Kodėl jie tyli ir nieko nesako apie griežtesnį kriminalinių nusikaltėlių baudimą? Tikriausiai bijo jų keršto.

 

Dar vieną, gana taiklų žodį sviedė Spencer Leak Sr., laidojimų namų savininkas. Jis taikliai priminė, kad dar 2005 metais, HB 1336 buvo išleistas įstatymas įpareigojantis mokyklas šviesti mokinius drausmės, pagarbos, teisingumo, švelnumo ir kitų žmoniškumo principų. Jeigu mokyklos ir įvairūs vadeivos kartu su tėvais bendrai būtų dirbę švietimo darbą, tai kriminalas nebūtų taip paplitęs kaip yra dabar. Deja, meras apie tą įstatymą nieko nežino. O kas yra tie jaunuoliai pasirinkę kriminalinį gyvenimą? Tai jaunuoliai metę prieš laiką mokyklas, nemokantys nei skaityti, nei rašyti, nekalbant apie jų kalbos žargoną. Jie padoraus gyvenimo nepažysta, elgiasi kaip laukiniai. Jie atsidūrė pragare, pro kurio vartus jiems išeiti nebeįmanoma. Kas ir kur yra jų tėvai? Tėvai pasirodo tuomet, kai koks jaunuolis nusikaltėlis yra policijos nušaunamas, reikalaujant iš miesto milijoninių sumų ir policininko galvos.

 

Įvairūs juodaodžių vadai ir vadukai reikalauja investicijų į jų rajonus. Iki šiol dėtos pastangos nedavė teigiamų rezultatų, nes tų rajonų gyventojai pripažįsta tiktai turto naikinimą. Jie įsitvirtinę bet kokiame kvartale, jį paverčia šiukšlynu. Manau, kad tokią kultūrą pastebi ir jų kultūringieji vadeivos pasipuošę povo plunksnomis. Valdžia daug lėšų yra sukišusi į jų rajonus statydama daugiaaukščius butus jiems, perkeliant juos iš šiukšlynų į naujuosius namus. Patyrimai rodo, kad nesvarbu kur jie apgyvendinami, jie kartu pasiima ir tą žemo lygio civilizaciją su savimi kur randasi palankiausios sąlygos plėstis kriminalui. Pildant jų norus, suteikiant palankiausias jiems gyvenimo sąlygas, kriminalą sustabdyti neįmanoma, o auklėjamam darbui vadų nėra, nes toks švietimo darbas yra net gyvybei pavijingas. Taip ir sukasi tas užburtas ratas keisdamas seną generaciją nauja. Prošvaisčių nematyti.

 

Samdomieji mokyklų aukščiausieji pareigūnai, gaudami algas, siekiančias beveik septyniaženklius skaičius, privalėtų apie privalomąjį auklėjimo darbą žinoti. Bet, jie turi geresnių tikslų bei sugebėjimų - tai vogti. Tą įrodo, dabar sėdinti kalėjime Barbora. Ji ne vienintelė sugauta norint pasipelnyti mokykloms skirtomis lėšomis. Kas ir už kiek ją miestui įpiršo, jau nelabai svarbu, žinant, kad Čikagos miestas yra pats korumpuočiausias JAV. Sekantis, tai Springfield, IL. Tai valdančiosios diktatūrinės demokratų partijos nuopelnas.

 

Žinant Čikagos miesto pasižymėjusią korupciją, geresnės ateities mieste tikėtis neįmanoma. Kriminalą pažaboti nesiseka, o griebiant jį už uodegos, jis spiria. Tai nieko nuostabaus, kad net pats JAV prezidentas klausia, jau ne pirmą kartą, kas vyksta Čikagoje. O meras žino geriau nei įvairūs patarėjai jam pataria, atsisakydamas Federalinės valdžios, kovai su kriminalu, pagalbos. Mero nesugebėjimas vadovauti miestui, tai skatinimas kriminalo klestėjimui.

 

Artėjant rinkimų dienai, bus daug pirštais badymų vienų į kitus, kurie padėtį nepakeis. Tiktai politikierių sąžiningumas tokią nešvarią padėtį gali pagerinti. O kur rasti sąžiningą politiką? Tai tokia paslaptis, kad ir Google nusiplauna rankas. Čikagos mieste, kur įsisenėjusį valdžios monopolį, suaugusį su korupcija, turi viena partija, pažanga neįmanoma.    

Sveikatingumo mugė Berwyn gyventojams
Lietuvos kariuomenės vadas baigdamas vizitą JAV: „...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 gegužės 20, Pirmadienis