AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

“Mažoji Lietuva” Amerikoje

“Mažoji Lietuva” Amerikoje

Ar žinojote, kad Pennsylvania valstijos Schuylkill grafystė nuo 1800-ųjų iki dabar turi didžiausią lietuvių kilmės gyventojų koncentraciją visoje Amerikoje ir tokiuose miesteliuose kaip buvusi JAV lietuvių sostinė “Šenandorius” (Shenandoah), Scranton ar Frackville, kur iki šiol ant daugelio namu pagarbiai vėjyje plaikstosi trispalvė? “Mažoji Lietuva”, pasirodo, yra vadinamas ne vien tik mūsų Klaipėdos kraštas. Jungtinėse Valstijose už aukščiau paminėtus nuopelnus tokį vardą gavo būtent ši lietuvių gausiai apgyvendinta vietovė. 105-tąsias “Lietuvių Dienas” nuo 1914 metų organizuoja viena seniausių JAV katalikiškų organizacijų “Lietuvos vyčiai”. 144-osios kuopos jau čia gimę penktosios kartos tautiečiai, nors ir primiršę lietuvių kalbą, yra išsaugoję dideles lietuviškas širdis, nė kiek ne mažiau patriotiškai nusiteikusias, nei daugelio mūsų (net kur kas labiau). Šįkart atsisveikinant su Paul Domalakes ir jo puikia komanda, nekilo klausimas, ar bus tęsiama ši istorinė šventė. Taigi atsisveikinome iki kitų metų rugpjūčio, kai ir vėl visi keliai ves mus į “Mažąją Lietuvą”.

 

Naperville – tarp 10 vaikams saugiausių miestų JAV
Baltimorėje
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 12 Lapkritis 2019