AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Made in USA

Made in USA

Amerikiečiams įgriso politikų pasidavimai užsienio valstybių naudai. Išsirinkome prezidentą kurio rankos politika nesuteptos. Jis, kaipo verslininkas, pinigus nešvaisto. Tuojau pat nutraukė arabams (Hamas) pašalpą, nes jų tikslas sunaikinti Izraelio valstybę kurią remiama JAV. Arabai liko nepatenkinti. Pertvarkė pinigų mokėjimą JT, nes už JAV pinigus, šelpėja buvo išnaudojama. JAV nebešelps tuos, kurie gavę pašalpas, burnoja prieš šelpėją. Prezidento Trump‘o pirmtakai to nepastebėjo ar nesuprato.

 

Žmonės kartais net nežino ko jie nori. Daug kartų teko nugirsti pasisakymus, jog visos JAV parduodamos prekės pagamintos užsieniuose. Tiksliau, ne visos, bet dauguma. Sakoma jog sunku rasti prekę su prekybos ženklu „Made in USA“. Sunku, bet įmanoma. Prezidentas nepatenkintas, kad užsienis apmuitina amerikietiškas prekes, o savas JAV parduoda be apmuitinimo. Jeigu apmuituota amerikietiška prekė užsieniuose yra reikalaujama ir perkama, tai rodo jos vertę vien tik dėl aukštos kokybės.

 

Prezidentui pareiškus apie muitų įvedimą importuotom prekėm, kyla nepasitenkinimų banga, kad importuotos prekės pabrangs. Jeigu bus apmuitinamos užsienietiškos prekės, jų kaina kils ir jos mažiau bus įperkamos, tuomet dažniau pastebėsime ženklą „Made in USA“.

Dabartiniu metu Kongresas nepatenkintas kad prezidentas pasiryžęs įvesti muitą plienui 25%, ir aliuminiui 10%. Prezidentas taip pat pasiryžęs pertvarkyti NAFTA susitarimą. Aiškiai tariant, prezidentas nori lygybių bet kokiose susitarimuose. JAV nusibodo būti dovanų dėde. JAV neprivalo būti priklausomos nuo užsienio plieno. Dabartiniu metu JAV plieno liejyklos yra lyg miegantys milžinai. Prezidento nustatytas žadintuvas jas prikeltų.

 

Gal daugelis valstybių nusisuks nuo JAV ir ištiesią delnus bėgs išmaldų prašyti pas kitą „Super-galybę“ Rusiją. Deja, rusai neturi pasauliui ko pasiūlyti, išskyrus neramumus ir kalašnikovus. Šiais laikais visur pastebime prekės gaminimo vietą „Made in China“, bet niekur nepastebime kad kokia prekė būtų „Made in Russia“, išskyrus kalašnikovus kurie buvo gaminti „Made in USSR“.

 

Pavyzdžiui imkime Kiniją. Kai Kinija tapo komunistine, ji buvo alkana, neturėjo jokios pastebimos industrijos. Kinai žmonės darbštūs, jiems reikėjo maisto ir darbo. Vėliau pasipylė amerikietiški užsakymai. Jų vykdymui kinai statė gamyklas ir pildė sudarytas sutartis. Laikui bėgant Kinija tapo industrijos didžiūnu, kuriai pavydi jos šiaurinė kaimynė Rusija. Rusijos atsilikimas yra jos tradicinis ženklas. Juk ir Rusija būtų galėjusi sekti kinų pėdomis, bet maskolius žino geriau. Dabartiniai maskolijos vadai sugebėjo apvogti visą Rusijos valstybę, vogtus turtus investuojant užsieniuose, o pasauliui mulkinti akis kokia ji galinga „Super-valstybė“. Putinui nuo pasigyrimų svaigsta galva, o didybės manija yra neišgydoma liga.

Artėja rinkimų diena Rusijoje. Garantuoju, kad Putinas laimės rinkimus 109,9%. Juk planas privalo būti įvykdytas ir viršytas. Panašiai taip planas buvo įvykdytas įjungus Lietuvą į Sovietų Sąjungą. Stalinas, mažesniais rinkimų daviniais nesitenkino, kaip kad ir Putinas dabar nesitenkina.

 

Kinija turi sukaupusi milžiniškas JAV dolerių atsargas. Nors Kinija retkarčiais pagrasina JAV, bet daugiau nieko ji negali. Jeigu JAV sustabdo visus užsakymus Kinijai, ten prasidėtų tragedija ir jie privalėtų valgyti dolerius. Gal taip žiauriai ir nebūtų, bet kinai atsargūs.

 

Rusija, kur jos kareivio batas mindžioja žemę, jie ją savinasi sakydami, kad tai jų senovės žemės, kaip Kurilų salos ir Karaliaučiaus kraštas. O kinai įsitvirtinę Užbaikalėje po kiek metų pasakys rusams, kad mes čia esame, čia liksime, ir tai yra mūsų žemė, nes mes ją dirbame. Jeigu neužteks, tai dar pareikalaus daugiau žemės ir gali savais reikalavimais net perkirsti Sibirą, pilnai okupuojant jo rytus. Pasaulis keičiasi. Rusai turės susitaikyti su tokia kaita.

 

Rusija, Putinui vadovaujant, grimsta vis gilyn į liūną, be vilties išsikapanoti. Rusija, kaip teroristinė valstybė ir toliau žudo jai nepatinkamus žmones. Tą praktiką Putinas įgavo dar Stalino mokykloje.

Įdomiausia tai, kad Rusai pasirašę cheminio ginklo pažadus, jo nevartoti, pažadų nesilaiko. Tokio elgesio reikia tikėtis tiktai iš teroristinės valstybės – Rusijos.

 

JAV vyksta rungtynės dėl kandidatų į įvairias pareigas. Yra daug norinčiųjų, bet dar nežinome kas bus tie išrinktieji. Tai tik pirminiai rinkimai, kurie kaip ir praeityje, pasižymi savęs gyrimu o konkurento žeminimu. Vyrauja įsitikinimai draudžiantieji bendrauti su kitos partijos atstovais. Kur nueisime?

 

Kur dingo prezidento Reagan‘o protingai tarti žodžiai: „Geriau kalbėti vieniem su kitais, o ne vieniem apie kitus?“. Reaganas, nors ir respublikonas, buvo gerbiamas prezidentas,. Aišku?

 

„Amtrak“ panaikino nuolaidas
10 km maratonas tarp medžių iš viso pasaulio
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 20 Rugsėjis 2019