AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

LR Garbės konsulo Dr. Prunskio susitikimai New Yorke

LR Garbės konsulo Dr. Prunskio susitikimai New Yorke

Pirmą spalio savaitgalį LR Garbės konsulas Aspene (CO) dr. Jonas V. Prunskis lankėsi New Yorke, kur  vyko keli svarbūs susitikimai. Vienas jų – susitikimas su Respublikonų partijos Nacionalinio komiteto pirmininku Tommy Hicks (jaunesniuoju) ir šio komiteto pirmininku finansams Todd Ricketts bei kitais politikos bei verslo atstovais, palaikančiais JAV prezidento Donald Trump kandidatūrą antrai kadencijai. 

Viena pagrindinių susitikimų temų – artėjantys Jungtinių Valstijų prezidento rinkimai. Kalbėta ir apie tai, kaip svarbu JAV lietuviams, palaikantiems dabartinį JAV prezidentą, kartu su kitais rinkėjais pabrėžti nemažus pasiekimus šalyje jo prezidentavimo laikotarpiu: pasiektas mažiausias per 50 metų nedarbo lygis visose demografinėse grupėse, sutelktas dėmesys ir skirti ištekliai opioidų epidemijai šalyje spręsti, dar kelios NATO narės įgyvendino aljanso nustatytą išlaidų gynybai tikslą – bent 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), JAV pasitraukė iš tarptautinio susitarimo dėl Irano branduolinės programos, su keletu šalių atnaujintos derybos dėl prekybos susitarimų, pradėtas dialogas su Šiaurės Korėja ir kt. 

Dr. Prunskis susitiko su buvusia JAV ambasadore Jungtinėse Tautose (JT) Nikki Haley ir aptarė politikos aktualijas. N. Haley neseniai vykusiame Long Island asociacijos renginyje N. Haley išsakė Jungtinių Valstijų nuostatą Rusijos atžvilgiu: „Nepasitikime Rusija ir niekada nepasitikėsime. Jie niekada netaps mūsų draugais.”. Dr. Prunskis, kuris yra JAV Prezidento paskirtasis HHS Tarpvyriausybinės skausmo valdymo gerosios patirties darbo grupės narys, su buvusia JAV atstove JT aptarė JAV opioidų krizės Jungtinėse Valstijose sprendimo būdus ir sutarė dėti pastangas kartu sprendžiant šią problemą.

LR Garbės konsulas taip pat susitiko su Colorado valstijos senatoriumi Cory Gardner ir pakvietė jį būti garbės svečiu kasmetinėje Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventėje, vyksiančioje Lietuvos konsulate Aspene (CO) 2020 m. kovo 1 d.  Senatorius pažadėjo dalyvauti šiame renginyje. Susitikimo metu buvo aptariamos ir kitos temos, tarp jų – opioidų epidemijos Jungtinėse Valstijose sprendimo būdai.

LR Garbės konsulato Aspene informacija

NUOTRAUKOS

Iš kairės: Respublikonų partijos nacionalinio komiteto pirmininkas Tommy Hicks (jaunesnysis), dr. J. Prunskis ir Respublikonų partijos Nacionalinio komiteto pirmininkas finansams Todd Ricketts.

 

Senatorius C. Gardner (k.) ir dr. J. Prunskis.

Lietuvių Fondo vadinės stipendijos – Šiaulių unive...
Čikagos lietuvių Rotary klubo labdaros renginys 
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 06 Gruodis 2019