AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvos vėliavos iškėlimo ir dienos mero iškilmės Waterburyje

Lietuvos vėliavos iškėlimo ir dienos mero iškilmės Waterburyje

 

Ar galime šiandien svetimais laikyti tuos, kurie neatskiriamai suaugę su Lietuva ir jos istorija, kurie čia kūrė ne tik savo gyvenimus, bet ir valstybę, kuri buvo jų namai?

Ar galima svetimais laikyti tuos, kurie, nors šiandien ir būdami toli, nepamiršta savo šaknų ir puoselėja savo santykį su Lietuva? Išeivijoje pasklidę lietuviai stengiasi pasauliui pristatyti Lietuvos, jos istorijos, šių dienų tautos ir valstybės gyvenimą, daug dėmesio skiria tradicinės lietuviškos kultūros, lituanistinio švietimo puoselėjimui, prisideda prie Lietuvos vardo garsinimo.

Dėl sniego audros pakoregavus renginio laiką, kovo pabaigoje Waterburyje (Konektikuto valstija), miesto rotušėje, lietuvių apylinkės bendruomenė, tęsdama ilgametę tradiciją, paminėjo Lietuvos nepriklausomybės sukaktį, iškėlė Lietuvos vėliavą ir dalyvavo vienos dienos mero  išrinkimo iškilmėse. Tai jau 37-asis toks kasmetinis renginys, o pradėtas jis švęsti, nors ir nereguliariai, nuo 1950-ųjų. Jau ketvirti metai, kai iškilmės vyksta Lietuvos nepriklausomybės dienos ir Nepriklausomybės atkūrimo datoms paminėti. Šiuo renginiu buvo pagerbtos Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji, minint Lietuvos suverenumo atkūrimo metines.

Iškilmės prasidėjo Lietuvos vėliavos  pakėlimu aikštėje, po to miesto rotušės Veteranų salėje vyko vienos dienos Waterburio mero rinkimo iškilmės. Susirinkusieji atsistoję sugiedojo Amerikos ir Lietuvos himnus, Waterburio Lietuvos vyčių 7-osios kuopos prezidentas Linas Balsys  pristatė bendrai su vietinių, valstijos ir federalinės valdžios padalinių atstovais parengtą rezoliuciją.

Šiais metais antrą kartą dienos miesto meru buvo renkamas Al Jarus (Alphonse G. Jarusevicius).

Visą gyvenimą Waterburyje gyvenantis šimtametis Alfonsas renkamas už savo nuolatinį aktyvų dalyvavimą Lietuvos bendruomenės veikloje ir kitose pilietinėse organizacijose.

A. G. Jaruševičius gimė 1917 m. gegužės 11 d. Lietuvos imigrantų šeimoje. Užaugo jis Brukline (New York) ir lankė Šv. Juozapo mokyklą bei bažnyčią, kur dainavo lietuvių chore. Subūrė šešių vyrų grupę „The Young Melodians“, kurioje grojo trys smuikai, bandža, pianinas ir būgnai.  Jis buvo vienas iš dainininkų ir šokėjų, kurie koncertavo 1939-aisiais Lietuvos dienų metu vykusioje Niujorko pasaulinėje mugėje. Alfonsas žaidė futbolą už Šv. Juozapo mokyklą. Crosby mokykloje žaidė krepšinį, o devintoje klasėje buvo geriausių mokyklos krepšininkų rinktinėje. Tačiau sportas žavėjo vos vieną sezoną, kadangi šeštadienio vakarą vykdavusios rungtynės sutapdavo su jo muzikavimo repeticijomis.

Po mokyklos baigimo iki II pasaulinio karo jis dirbo bronzos gamykloje, kai buvo pašauktas tarnauti Amerikos armijoje. Tarnyboje buvo paskirtas tarnauti technikos seržantu 4-ajame pėstininkų orkestro padalinyje ir linksmino karius JAV valstijose, Filipinuose ir Japonijoje.

Po karo Alfonsas vedė savo mylimąją – Evelyn Valuskas (Evelina Valuskaitė), su kuria susipažino Šv. Juozapo mokyklos chore. Tuo metu, baigęs koledžą, jis pradėjo karjerą Taupomųjų sąskaitų ir paskolų asociacijoje Waterburyje, kuri vėliau tapo American Bank.  Šiame banke Alfonsas išdirbo 35 metus. Iš pradžių jis buvo paskolas išduodantis pareigūnas, vėliau – Seymour filialo vadovas, o iki 1982-ųjų, kai išėjo į pensiją, dirbo iždininku. Iki šių dienų Alfonsui dažnai dėkoja Waterburio apylinkių gyventojai už pagalbą gaunant paskolas savo namams ir verslui.

Visgi iš tiesų Alfonsas buvo muzikantas, kuriam likimas lėmė dirbti banke. Al Jarus toliau grojo trimitu ir dainavo. Iš pradžių savo paties grupėje „The Young Melodians“, vėliau aktorių kolonijoje  (Actor Colony) Derbyje, trylika metų koncertavo ir su kitomis grupėmis kartu su kitais žymiais vietos muzikantais, tarp kurių buvo Carlas Bergas, Champas Siconolfis, Tedas Grohoskis, Israelis (Goldie) Goldbergas ir Vicas Fuda. Daugelį metų Alfonsas kūrė nuostabią muziką vestuvėms, grojo jubiliejuose ir šokiuose, dalyvaudavo JAV Veteranų dienos iškilmėse grodamas  „Taps“. Atšventęs savo 90-ąjį gimtadienį, pastarąjį dešimtmetį Alfonsas yra Waterburio choro narys ir pavasarį nekantriai laukia šio choro 50-mečiui skirto koncerto. Jis daug metų buvo muzikantų profsąjungos narys, taip pat Lietuvos vyčių 7-osios kuopos narys. Iki pernai metų jis buvo entuziastingas OLLIE (angl. Osher Lifelong Learning Institute at Uconn) Waterburyje studentas, kur jam ypač patiko vaidinti kabarete, Veteranų dienos pasirodymuose.

Alfonsas ir jo žmona Evelyn (mirė 2006 m.) savo trims vaikams – Tomui Jarus, Ellen Jarus-Henley  ir Alanui Jarus bei anūkams – Alexiui Henley ir Thomui Jarus Jr. sukūrė jaukius namus Town Plote. Alfonso visa šeima, gausybė draugų ir pažįstamų be galo dėkingi jam už meilę, muziką, jo optimizmą ir šypsenas, visuomeninę veiklą, kuo praturtina visų gyvenimus. Širdis džiaugėsi matant šimtametį, apsirėdžiusį trispalvės spalvomis: kaklaraištis geltonas, baltiniai žali, švarkas raudonas; jo energija, kai ilgaamžio  garbei vaišinantis tortu bei kava Alfonsas šoko ir net lietuviškai sudainavo lietuvių liaudies dainą, tiesiog pakerėjo. Padėkos kalboje Alfonsas susigraudino iš džiaugsmo, kad Lietuva laisva, ir prabilo V. Kudirkos „Tautiškos giesmės“ žodžiais:

...tegul saulė Lietuvoj

tamsumas prašalina,

ir šviesa, ir tiesa

mūs žingsnius telydi.

 

Renginio dalyviai kartu su šimtamečiu meru džiaugėsi jam iš Konektikuto valstijos atsiųstais sveikinimais. Išrinktąjį dienos merą sveikino prezidentė Kenneth Curran, valstijos sekretorė Denisė W. Merrill,  valstijos senatorius Richardas Blumenthalis, JAV senatorius Christopheris S. Murphy ir kiti.

Vėliavos iškėlimo ir vienos dienos mero iškilmes organizavo Lietuvos vyčių 7-oji kuopa, jos prezidentas L. Balsys. Šiais metais švenčiamos 125-osios Lietuvių klubo Waterburyje metinės, o Lietuvos vyčių 7-oji Waterburio kuopa pradeda savo antrąjį gyvavimo šimtmetį.

Lietuvių bendruomenė ir visi susirinkę išreiškė solidarumą su tėvyne Lietuva švenčiant jos Nepriklausomybę! Lietuvos valstybė yra amžina. Lietuva visada liks lietuvių tautos Tėvynė, lietuvių kultūros ir kalbos lopšys. Esame viena tauta, bendros lietuviškos tapatybės ir istorinės atminties, nesvarbu, kur begyventume.

Irena Nakienė-Valys,

PLB XIV–XV Seimo narė,

„Tėvynės garsų“ radijo darbuotoja JAV

 

Pirmoji gydytojo ortodonto padėjėjo studijų progra...
Konkursas „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendru...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 12 Gruodis 2019