AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvos Seimo delegacija lankėsi Čikagoje

Lietuvos Seimo delegacija lankėsi Čikagoje

Gruodžio 3–4 d. Čikagoje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo vadovaujama delegacija, kurią sudarė Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai Žygimantas Pavilionis, Mindaugas Puidokas ir Emanuelis Zingeris. Svečius lydėjo generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Vizito metu naujai išrinkto Seimo nariai lankė didžiuosius lietuvių kultūros centrus, dalyvavo organizacijų renginiuose, susitiko su lietuvių bendruomenės lyderiais, žiniasklaidos atstovais, bendravo su tautiečiais.

Lankydamasi Pasaulio lietuvių centre Lemonte, Seimo delegacija dalyvavo šv. Mišiose Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, vėliau apžiūrėjo centro surengtą kalėdinę mugę, kreipėsi į galerijoje „Siela“ susirinkusius tautiečius, klausėsi pianistų S. ir R. Zubovų atliekamos muzikos. LR Seimo pirmininko pavaduotojas G. Kirkilas sakė, kad šios trims didžiausioms Seimo partijoms atstovaujančios delegacijos apsilankymo JAV pagrindiniai tikslai yra palaikyti glaudų Seimo ryšį su JAV gyvenančiais tautiečiais, stiprinti bendradarbiavimą su JAV Kongreso ir Senato nariais, megzti ryšius su naujai išrinkto JAV prezidento D. Trumpo komanda.

Vizito metu pabrėžta, kad Seimas ieškos būdų išspręsti dvigubos pilietybės klausimą, ieškos kelių, kaip paskatinti užsienyje gyvenančius lietuvius grįžti gyventi ir dirbti į Lietuvą, spręs grįžtančiųjų įsikūrimo ir integracijos problemas. Taip pat akcentuota, jog diaspora visada buvo stipri Lietuvos atrama JAV diskusijose dėl šios šalies užsienio bei saugumo politikos ir esant nestabiliai geopolitinei situacijai šis veiklos aspektas išlieka ypač svarbus.

Vienmandatėje Naujamiesčio apylinkėje, kuriai priklauso visi užsienio lietuviai, Seimo mandatą laimėjęs Ž. Pavilionis dėkojo už jam parodytą pasitikėjimą ir kvietė dirbti kartu sprendžiant svarbiausias Lietuvos ir užsienyje gyvenančių lietuvių problemas.

Lietuvos parlamento delegacija dalyvavo iškilminguose Jaunimo centro metiniuose pietuose, apžiūrėjo centrą, sužinojo apie jame veikiančias organizacijas, domėjosi ten Lituanistikos tyrimo ir studijų centro saugomais archyvais. Vizito metu taip pat surengti susitikimai su Lietuvos garbės konsulais Stanley Balzeku ir dr. Jonu Prunskiu.

LR generalinio konsulato Čikagoje inf.

LR Seimo delegacija dalyvavo šv. Mišiose Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte. Iš kairės: LR Seimo Užsienio reikalų komiteto biuro vedėjas Evaldas Zelenka, Seimo narys Ž. Pavilionis, generalinis konsulas M. Gudynas, Seimo narys M. Puidokas, Seimo vicepirmininkas G. Kirkilas, garbės konsulas J. Prunskis.
LR Seimo delegacijos susitikimas su lietuvių žiniasklaidos atstovais. Iš kairės: naujienų portalo „Amerikos lietuvis“ vyr. redaktorius Bronius Abrutis, laikraščio „Draugas“ vyr. redaktorė Ramunė Lapas, Seimo nariai M. Puidokas, G. Kirkilas ir Ž. Pavilionis, generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas.
Apsilankymas PLC kalėdinėje mugėje. Iš kairės: PLC direktorius Artūras Žilys, LR Seimo Užsienio reikalų komiteto biuro vedėjas E. Zelenka, Seimo vicepirmininkas G. Kirkilas, generalinis konsulas M. Gudynas ir labdaringos organizacijos „Saulutė“ vadovė Indrė Tijūnėlienė.
Svečiai lankėsi Lietuvių dailės muziejuje.
Seimo delegacija „Sielos“ galerijoje kreipėsi į čia susirinkusius tautiečius.
Seimo delegacija pasveikino Jaunimo centro metinės vakarienės svečius.

 

Agnės Vertelkaitės nuotr.

Šalin rankas nuo atminimo ženklų Kaziui Škirpai!
Gyventojai raginami pasiskiepyti nuo gripo
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sekmadienis, 17 Lapkritis 2019