AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvių jaunimo tautinių šokių ansamblis „Nemunas“ švenčia 45-ąjį gimtadienį

Lietuvių jaunimo tautinių šokių ansamblis „Nemunas“ švenčia 45-ąjį gimtadienį

Gruodžio 11 d. La Platos mieste (Argentina), Operos teatro salėje, Argentinos šokių grupių „Nemunas“ ir „Skaidra“ 45-ojo jubiliejaus proga vyko šokių festivalis, kuris vadinosi „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio“. Į jį susirinko daugiau nei 300 žmonių.

Šventėje koncertavo šio įspūdingo festivalio organizatorius – jaunimo ansamblis „Nemunas“ ir lietuvių vaikų šokių grupė „Skaidra“, taip pat lietuvių jaunimo šokėjų grupė „Nemunas“, lietuvių senjorų šokėjų grupė „Griaustinis“ bei lietuvių veteranų šokėjų grupė „Pipiras“ su muzikos grupe, kuri grojo gyvai.

Dar specialiai ta proga iš Lietuvos atvyko Panevėžio bendruomenių rūmų jaunimo šokių ansamblis „Grandinėlė“. Šis ansamblis Argentinoje lankėsi antrą kartą, pirmą sykį buvo atvykęs į 2009 m. „Nemuno“ draugijos šimtmečio minėjimo proga surengtą Pietų Amerikos lietuvių šokių šventę.

Programoje „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio“ buvo rodoma pasaka, kurioje vaizduojama viena diena Lietuvos kaime, kaip žmonės dirbdavo nuo saulėtekio, kaip moterys eidavo pasitikti saulės. Vėliau buvo sušokti visi darbo šokiai, pvz., „Malūnas“, „Aštuonnytis“, o po jų – bendravimo šokiai. Po jaunųjų susipažinimo buvo vestuvių ceremonija (apie  „Rezginėlę“ ir „Paplėštauodegį“). Vėliau pristatyti šventiniai šokiai – „Alučio puota“ ir „Polka opa opa“.

Spektaklio pabaigoje 50 šokėjų scenoje atliko dvylika šokių, tarp kurių buvo ir garsioji „Šventinė polka“. „Nemuno“ muzikos grupė, kuri nuo šiol nuolat koncertuos kartu su „Nemunu“, žiūrovus nudžiugino grodama gyvai. Pabaigoje muzikos grupė atliko „Paskutinį suktinį“ ir „Paskutinę polką“.

Šiuo metu jaunimo ansamblyje „Nemunas“ yra 50 šokėjų, jų amžius – nuo 13 iki 25 metų. Ansambliui vadovauja Analia Dulkė ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Šis kolektyvas yra didžiausias lietuvių šokių ansamblis Pietų Amerikoje. „Nemuno“ draugijos veikloje dar yra vaikų ansamblis „Skaidra“ ir veteranų ansamblis „Pipiras“.

„Nemuno“ ansamblis koncertuoja įvairiuose šokių festivaliuose Argentinos ir Urugvajaus miestuose. 2000 m. lietuvių jaunimo tautinių šokių ansamblis „Nemunas“ dalyvavo šokių šventėje Toronte (Kanada) ir planuoja vykti į šokių šventę Lietuvoje 2018 m.

„Nemuno lietuvių draugijos vardu norime nuoširdžiai padėkoti Lietuvių fondui (Lithuanian Foundation) ir Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui už paramą jubiliejaus proga.

Sociedad Cultural Lituana de SS. MM. Nemunas de Berisso

Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas

 

 

Glen Ellyn už komunalinius patarnavimus mokės daug...
Nei Marija, nei Jėzus čia nieko nepadės
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019