AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvių Fondo 55-asis metinis narių suvažiavimas

2018 m. balandžio 28 d. Pasaulio lietuvių centre,  14911 127th St., Lemont, IL 60439

Registracija prasidės 8:00 val. r. Suvažiavimo pradžia – 10:00 val. r.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.lietuviufondas.org

Moterų drabužiai pasakoja istorijas
Lietuvių Fondas priima paraiškas paramai gauti
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 22 Spalio 2019