AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvių Fonde lankėsi Neila Baumilienė

Lietuvių Fonde lankėsi Neila Baumilienė

Lietuvių Fondo būstinėje Čikagoje 2017 m. spalio 16 d. lankėsi Kazickų šeimos fondo (KAZICKAS FAMILY FOUNDATION, Inc) New York skyriaus direktorė Neila Baumilienė. Ji atvyko rinkti archyvinės medžiagos apie dr. Juozo Petro Kazicko (1918 m. birželio 16 d.  2014 m. liepos 10 d.), veiklą Lietuvių Fonde. Verslininkas, filantropas, ekonomikos mokslų daktaras Juozas Kazickas su žmona Aleksandra buvo LF nariai ir dosnūs aukotojai. J. P. Kazickas 13 metų buvo Lietuvių Fondo  tarybos narys, daug prisidėjęs prie LF veiklos suklestėjimo. Jam iškeliavus Amžinybėn, artimieji, norėdami įprasminti dr. Juozo P. Kazicko atminimą, gautas aukas skyrė Lietuvių Fondui. Dr. J. P. Kazicko vardas yra įamžintas atminimo įnašo naryste, o lėšos naudojamos įvairiems lietuvybės išsaugojimo ir kultūros projektams finansuoti bei studijuojančiam jaunimui paremti.

LF informacija

 

Nuotraukoje iš kairės: Kazickų šeimos fondo New York skyriaus direktorė Neila Baumilienė. (Laimos Apanavičienės nuotr.)

Užsienio bendrovės kviečia į Lietuvą: siūlo darbą
LF lankėsi prezidentas Valdas Adamkus
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gruodžio 13, Ketvirtadienis