AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvių Fondas šventė savo 55-metį

Lietuvių Fondas šventė savo 55-metį

Nušurmuliavo, į istoriją nužengė Lietuvių Fondo 55-mečio pokylis ,,Ant laisvės sparnų“. Lietuvių Fondas tvirtais žingsniais žengia jau 56-ųjų metų keliu.

Šiandien JAV tikriausiai nerasi lietuvio, kuris nežinotų šios organizacijos. Vargu ar LF įkūrėjai galėjo numatyti, kad Fondas gyvuos 55 metus ir išaugs į vieną didžiausių paramos lietuvybei organizacijų. Šiandien drąsiai galime pasakyti, kad Lietuvių Fondas stovi ant tvirtų pamatų. Džiugu, kad prabėgę dešimtmečiai nepakeitė Lietuvių Fondo siekių ir tikslų, kuriuos įžvalgiai nusakė to svarbiausio lietuvybės ramsčio kūrėjai: Fondo tikslas – sukaupti kapitalą, iš kurio gauto pelno būtų remiama kultūrinė, švietimo, visuomeninė veikla ir studentija.

Pasveikinti Lietuvių Fondą su gražia sukaktimi atvyko didžiulis būrys LF narių, rėmėjų, diplomatijos korpuso, JAV LB Krašto valdybos atstovų, garbės konsulai iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir Meksikos, taip pat svečiai iš Airijos, Lietuvos, Meksikos. Sveikinimo žodį tarė LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas. Gražios sukakties proga pasveikino Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė. LF 55-mečio proga sveikinimus raštu atsiuntė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, Anglijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė.

Muzikinę programą atliko „Avon Voices-2011“ nugalėtoja, dainininkė, dainų kūrėja Evelina Anusauskaitė-Young ir žinomas Lietuvoje muzikantas, prodiuseris, kompozitorius, aranžuotojas Marius Leskauskas.

Koks gi pokylis be šventinio torto? Į salę buvo įvežtas didžiulis šakotis. LF valdybos pirmininkui Mariui Kasniūnui pasakius tostą, sugiedota ,,Ilgiausių metų“. Vakaro programą puikiai vedė LF narė ir stipendininkė Gabrielė Bieliauskaitė.

Dar ilgai tą vakarą, grojant Ričardo Soko suburtai lengvosios muzikos grupei, sukosi poros, svečiai bendravo, skanavo desertą, fotografavosi – visi  kartu šventė Lietuvių Fondo veiklą.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad tūkstančių aukotojų paramos dėka ir dėka visų, kurie nenuilstamai dirbo ir dirba tarybos, valdybos, įvairių komitetų eilėse, taip pat visų, kurie uoliai darbavosi ir dirba administracijoje, Fondas gyvuoja ir šiandien.

Esame įsitikinę, kad ir toliau būsime kartu, drąsiai eisime pirmtakių pramintu taku, ir nešime lietuvybės deglą ,,Iš kartos į kartą”. Norime Jus užtikrinti, kad LF toliau sėkmingai ugdys, puoselės ir visuomet išties pagalbos ranką visokeriopai lietuviškai veiklai.

 

Nuotraukos : Sandros Scedrinos:

 

1. Lietuvių Fondas glaudžiai bendradarbiauja su JAV Lietuvių Bendruomene. Nuotraukoje LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas (antras iš kairės) ir LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas (ketvirtas iš kairės) su JAV LB Krašto valdybos nariais (iš kairės): Valdu Aušra, Sigita Šimkuviene (pirmininkė), Austėja Sruoga, Jonu Howes, Aukse Motto ir Gražvydu Supronu.

 

2. Pokylyje dalyvavo diplomatijos atstovai (iš kairės): LR generalinis  konsulas New York Julius Pranevičius, LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, LR ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, LR ministras patarėjas  Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikai Jonas Mažeika ir LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys.

Laima Apanavičienė

 

3. LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas (trečias iš kairės) su Lietuvos Respublikos diplomatijos atstovais Jungtinėse Amerikos valstijose.

 

3a. JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė įteikė LF tarybos pirmininkui Sauliui Čyvui padėkos raštą Lietuvių Fondui.

 

4. Muzikinės programos atlikėjai klavišininkas Marius Leskauskas ir solistė Evelina Anusauskaitė-Young.

 

5 a. Lietuvių Fodo 55-mečio pokylio svečiai.

 

6. LR ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas (kairėje) įteikia LF valdybos pirmininkui Mariui Kasniūnui diplomatinio korpuso atstovų dovaną Lietuvių Fondui.8. Šokio sūkuryje LF administracijos vykdomoji direktorė Jūratė Mereckienė ir Pasaulio lietuvių centro direktorius Artūras Žilys.
 Susikaupimo ir kūrybos šeštadienis Čikagos lituani...
Dalia Henke: Lietuvai reikia visų jos piliečių, ne...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gruodžio 13, Ketvirtadienis