AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuviško žodžio šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje

Lietuviško žodžio šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje

Lietuviško žodžio šventė – renginys, kurio laukia visi Čikagos lituanistinės mokyklos mokinukai. Šventės metu apdovanojami uoliausiai dirbantys, geriausi, šauniausi ir stropiausi, daugiausia skaitantys, gražiausiai rašantys, nuostabiai piešiantys mokyklos mokiniai.

Mokyklos mokytojai džiaugiasi savo gabiais mokiniais, didžiuojasi jais. Nes jei ne mokykloje, tai kur kitur išgirsi lietuviškas eiles deklamuojančius, lietuvių liaudies dainas dainuojančius ir šokančius vaikus, į popieriaus lapą supinančius gražiausias lietuviškas mintis. Taip, taip, tai lietuviška mokykla...

Čikagos lituanistinė mokykla džiaugiasi, kad prie mokinių apdovanojimų šešerius metus iš eilės prisideda Rašymų šeimos fondas, kuris skiria piniginius apdovanojimus mokyklos rašymo konkurse prizines vietas gavusiems vaikams. Visus kitus prizus skiria mokykla iš savo fondų. Šiais mokslo metais Rašymų šeimos fondas skyrė piniginius prizus visiems mokyklos apdovanojimams – rašymo, skaitymo ir dailiojo skaitymo konkurse laimėjusiems mokiniams. Nuo kitų mokslo metų mokykla kviečia prisijungti visus norinčius ir suburti vieną stiprų Mokinių apdovanojimų fondą. Mokykla taria „AČIŪ“ Rašymų šeimai už mokyklai skirtus rašymo konkurso prizus, o šiemet – už visus apdovanojimus.

Buvo be galo gera matyti, kaip vaikai klausė ir laukė, kada bus pakviesti į sceną. Tačiau kviečiami buvo tik tie, kurie labiau pasistengė. O džiaugėsi visi. Džiaugėsi ir tie, kurie laimėjo, ir tie, kurių draugai laimėjo. Buvo gera išgirsti: „Kitąmet aš dar labiau pasistengsiu ir mane pakvies...“

Mokyklos šauniausia skaitove, perskaičiusia daugiausia knygų knygelių, buvo paskelbta 3B mokinė Gerda Žurumskaitė (mok. R.Gudzevičienė).

Lietuviško žodžio šventės metu vyksta mokyklos metraščio viršelio rinkimai. Piešia visa mokykla, tačiau laimi tik vienas. Šiemet mokyklos metraščio viršelį papuoš mokyklos abiturientės Aistės Petraitytės piešinys.

Antras buvo Tauras Alonso, jis surinko kiek mažiau balsų. Atbėgęs po šventės į mokytojų kambarį, Tauras nuoširdžiai teiravosi: „Kiek man trūko, kad nugalėčiau“. Mokinukas nusiteikęs optimistiškai, sakė, kad tuoj ir jo piešinys puikuosis ant metraščio viršelio.

Buvo daug nustebusių, daug laimingų mamų ir tėčių, besididžiuojančių savo mokiniais mokytojų. Mokslo metų konkursų nugalėtojų darbai sudedami į mokyklos metraštį, tada gali pasidžiaugti visi – tetos, dėdės ir seneliai. Metraštis yra puiki dovana draugams, giminaičiams, gyvenantiems toli.

Šventei programą parengė 4A mokytoja Danutė Petraitienė ir jos auklėtiniai, jai talkino muzikos mokytoja ir akompaniatorė Genutė Razumienė, kanklių skambesiu ir dainomis paįvairinusi renginį. Mokytoja Danutė paruošė nuostabią ir gražią programą, kurią pavadino „Piemenukų dienos“. Vaikai, susėdę prie inscenizuoto laužo, dainavo lietuvių liaudies dainas, pasakojo apie ganiavos pradžią – Jurginių šventę, nestigo piemenukų pašmaikštavimų, paerzinimų, kalbėta apie ganiavos pabaigą – žiemos šauktuves. Juk seniau gyvulėlius ganydavo vaikai – jie ir būdavo piemenukai, o kad jiems nebūtų nuobodu, prisigalvodavo visokiausių linksmybių, žaidimų ir kitų gudrybių.

Ačiū už nuostabią „Piemenukų dienų“ programą. Tai buvo be galo gražus mini spektakliukas. Dėkojame mokyklos renginių koordinatorei Sandrai Krumhorn-Stašaitis už puikiai surengtą pavasarinę mokyklos Lietuviško žodžio šventę.

O po tokio gražaus savaitgalio visi dar ilgai džiaugsis ir pasakos apie savo pasiekimus, apie laimėtus prizus, apie smagią popietę mokykloje.

Štai tokie prasmingi ir turiningi šeštadieniai būna Čikagos lituanistinėje mokykloje.

 

Vida Rupšienė

Čikagoje atsiras Bliuzo muziejus
„Instacart“ ateina į Oak Parką, Oak Lawn ir Frankl...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 20 Rugsėjis 2019