AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuviško žodžio šventė

Lietuviško žodžio šventė

Čikagos lituanistinėje mokykloje, kovo 14 dieną vyko „Lietuviško žodžio šventė“. Šventės dalyviais ir laureatais tapo mokyklos mokiniai ir mokytojai. Daugybė apdovanojimų ir gausa dovanų. Mokiniai dalyvavo skaitymo konkurse, kuris prasidėjo sausį ir tęsėsi iki kovo pabaigos, rašė rašinius, dalyvavo konkursuose ne tik ČLM, bet ir Lietuvoje. Šventėje dalyvavo ir svečių.

Šventės pradžioje 7-okas Martinas Petraitis padeklamavo eilėraštį „ Gimtinė mano“, kuris dailiojo skaitymo konkurse „Vardan tos Lietuvos“, vykusio Lemonte-Pasaulio lietuvių centre (organizatorius – JAV LB Vidurio Apygarda), 7-10 klasių kategorijoje tapo III –ios vietos laimėtojas. Kiekvienais metais ČLM mokiniai dalyvauja rašinio konkurse. I  - III vietų nugalėtojus pinigiais prizais apdovanoja Rašymų šeimos fondas. Šventėje dalyvavo Antanas Rašymas ir kartu su mokyklos direktore Vida Rupšiene pasveikino nugalėtojus ir įteikė prizus bei diplomus.

Pirmų, antrų ir trečių klasių nugalėtojus paskelbė antro skyriaus mokytoja Daiva Juzėnas. 2A klasė mokytoja Daiva Juzėnas: I vieta Joris Vėgėlė „Mano draugas“, II vieta Sofia Stašaitytė „ Mano draugas“, III vieta Luknė Selickaitė „ Mano draugas“. 2B klasė mokytoja Rita Gudzevičienė: I vieta Rokas Bilevičius „Brangioji močiutė“, II vieta Sofia Krasauskas „ Labas močiute“, III vieta Ana Jovanovič „ Geriausia draugė“. 3 klasė mokytoja Sandra Žalnieriūnaitė: I vieta Ignas-Jonas Petrus „Laiškas močiutei“, II vieta Skaiva Purvytė „Smagiausias šios žiemos nuotykis“, III vieta Andrea Bareikaitė „ Laiškas močiutei“.

Ketvirtų ir šeštų klasių šauniuosius nugalėtojus paskelbė šeštokų mokytoja Rasa Ruzgys. 4A klasė mokytoja Danutė Petraitienė:  I vieta Paula Juzėnas “Mano svajonių atostogos Lietuvoje”, II vieta Emilija Sinkevičiūtė “ Lietuva- brangus mano kraštas”, III vieta Monika Aleksonytė “Mano svajonių atostogos Lietuvoje”. 4B klasė mokytoja Angelė Žukevičienė: I vieta Monika Micuta “Mano svajonių atostogos Lietuvoje”, II vieta Samanta Lincevičiūtė “ Mano svajonių atostogos Lietuvoje”, III vieta Fausta Grigonis “ Mano svajonių atostogos Lietuvoje”. 5A klasė mokytoja Vilma Sekona: I vieta Gabija Bickutė „ Lietuva – brangus mano kraštas“, II vieta Ula Selickaitė „Lietuva man brangi“, III vieta Maksas Bruzga „Žmogus, kurį labiausiai gerbiu“. 5B klasė mokytoja Rima Sinkevičienė:  I vieta Gabija Karvelis “Lietuva – brangus mano kraštas”, II vieta Kipras Zigmantas “Žmogus, kurį labiausiai gerbiu”, III vieta Sofia Ferrell “Mano svajonių atostogos Lietuvoje”. 6 A klasė mokytoja Rasa Ruzgys: I vieta Greta Stanevičiūtė „ Mano svajonių atostogos Lietuvoje“, II vieta Julija Bikulčius „ Lietuva- brangus mano kraštas“, III vieta Miglė Ačas „ Mano svajonių atostogos Lietuvoje“. 6B klasė mokytoja Jotvingė Grigas: I vieta Martynas Didiulis “ Mano svajonių atostogos Lietuvoje “, II vieta Gabrielė Mikniūtė “ Mano svajonių atostogos Lietuvoje”, III vieta Vanessa Orintaitė “ Žmogus, kurį labiausiai gerbiu”.

Septintų – aštuntų klasių nugalėtojus paskelbė lietuvių kalbos mokytoja Simona Norgėlaitė. 7 klasė: I vieta Adas Jocys „ Su gimtadieniu Lietuva, tau jau 100 metų“ , II vieta Benas Sabaliauskas „Su gimtadieniu Lietuva, tau jau 28 metai”, III vieta Michael Murray “ Įdomiausias prisiminimas apie Lietuvą“. 8 klasės nugalėtojai: I vieta Laura Aleksonytė „ Su gimtadieniu, Lietuva“, II vieta Nojus Juzėnas „ Įdomiausias prisiminimas apie Lietuvą“, III vieta Benediktas Bieliauskas „ Įdomiausias prisiminimas apie Lietuvą“.

Devintų – dešimtų klasių prizines vietas paskelbė lietuvių literatūros mokytoja Jovita Bickus. Devintos klasės nugalėtojais tapo: I vieta Liepa Januškaitė „ Ką man reiškia laisvė?“, II vieta Saulė Vėgėlytė „ Ar tėvynė kuria žmogų, ar žmogus tėvynę?“, III vieta Nykolas Rekašius „ Ką man reiškia laisvė?“. Dešimtokai nugalėtojai: I vieta Laurynas Zavistanavičius „ Ką man reiškia laisvė?“, II vieta Urtė Zakarauskaitė „ Ką man reiškia laisvė?“, III vieta Kipras Januška „Ar tėvynė kuria žmogų, ar žmogus tėvynę?“. Džiaugiamės mūsų šauniaisiais nugalėtojais ir visais rašiusiais. Dėkojame Rašymų šeimos fondui už skirtas premijas ir dovanas.

Kadangi šie metai Lietuvai išskirtiniai,  JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba skelbė rašymo konkursą, Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui paminėti. Dalyvavo visi ČLM mokiniai. Mums pasisekė. Turime du I vietos laimėtojus Roką Bilevičių 2B klasė ir Deimantą Gilį 10 klasė. Dviems dalyviams Joriui Pranckui 3 klasė ir Paulai Juzėnas 4A klasė buvo įteikti paguodos prizai. Jie pasveikinti, kad dalyvavo...  Diplomus įteikė JAV LB ŠT narė Laima Apanavičienė.

Po tokių gražių emocijų šventė tik įsibėgėjo. Muzikos kūrinį atliko dešimtos klasės mokinys Laurynas Zavistanavičius, kuris laimėjo klasiškiausio pasirodymo apdovanojimą, mokyklos renginyje „Meno sūkury“.

Ilgai laukta akimirka atėjo. Buvo skelbiami skaitymo konkurso nugalėtojai. Šių metų prizai skatino mūsų šauniuosius moksleivius stengtis ir siekti savo tikslo dar uoliau. Net keturi dviračiai dovanoti Goodwill Financial draudimo kompanijos. Goodwill Financial apdovanojo ir du mokytojus - Aleksandrą Vilką ir Silviją Eglynaitę. Jie buvo apdovanoti Adolfo Šapokos knygomis ‘Lietuvos istorija“.

O skaitymo konkurso nugalėtojus paskelbė ČLM bibliotekininkė Renata Dambrauskaitė.

Pirmoji grupė pirmų-ketvirtų klasių nugalėtojai, Trys prizinės vietos. Mokiniai visus tris mėnesius stengėsi kuo daugiau perskaityti knygų, Jas aprašydavo ir rinkdavo taškus. Taip paaiškėjo klasių nugalėtojai. 1 klasė: I vieta Mila Majauskaitė, II vieta Milena Grudnistyj, III klasė Julia Žilinskaitė. 2A klasė: I vieta Luknė Selickaitė, II vieta Joris Vėgėlė, III vieta Laura Žurumskaitė. 2B klasė: I vieta Rokas Bilevičius, II vieta Kęstutis Žemaitaitis, III vieta Sofia Krasauskaitė. 3 klasė: I vieta Augustas Leskauskas, II vieta Andrea Bareikaitė, III vieta Goda Vaištaras.  4A klasė: I vieta Erikas Šileika, II vieta Sylvia Zaborowski, III vieta Vaiva Nainytė, 4B klasė: I vieta Gerda Žurumskaitė, II vieta Kamilė Žilinskaitė, III vieta Samanta Lincevičiūtė ir Monica Micuta.

Iš visų  I vietos laimėtojų, burtų būdu, du mokiniai laimėjo dviračius. Tai Rokas Bilevičius ir Erikas Šileika. Dviračius įteikė renginyje dalyvavusi Goodwill Financial draudimo kompanijos  atstovė Aurelija Grybauskas. Kiekvienas galėjo pastebėti, kad vaikų širdys daužėsi iš jaudulio, kai buvo traukami burtai.

Antroji grupė penktų – septintų klasių prizininkai. 5A klasė: I vieta Ula Selickaitė, II vieta Gabija Bickutė, III vieta Armandas Kirvekaitis ir Korina Mongirdaitė. 5B klasė: I vieta Gabija Karvelytė, II vieta Markas Medyk, III vieta Gerda Valužytė.  6A klasė: I vieta Greta Stanevičiūtė, II vieta Neda Abrutytė, III vieta Julija Bikulčius. 6B klasė: I vieta Vanessa Orintaitė, II vieta John Juozas Bribiesca, III vieta Martynas Didiulis. 7 klasė: I vieta Michael Murray, II vieta Martinas Petraitis.

Šios grupės dviračių laimėtojais tapo Greta Stanevičiūtė ir Michael Murray. Sveikiname nugalėtojus, tegul lietuviškos knygelės žodis gyvena jumyse ( dviračius padovanojo Godwill Financial draudimo kompanija).

ČLM mokiniai dalyvauja ir kituose rengiamuose konkursuose ir ne tik čia JAV, o ir Lietuvoje. Šiemet jau antri metai mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus rengiamame konkurse „Jie -  mūsų draugai...“, skirto Lietuvos valstybės 100-mečiui bei gamtininko Tado Ivanausko ir rašytojo Prano Mašioto atminimui. Laureatais tapo Emilija Sinkevičiūtė, Goda Vaištaras, Paula Juzėnas. Šiam projektui vadovavo mokytojos Danutė Petraitienė ir Sandra Žalnieriūnaitė. Iš Lietuvos atkeliavo diplomai ir dovanos mūsų nugalėtojams.

Scenoje pasirodymus atliko dailiojo skaitymo konkurso dalyviai Erikas Šileika ir Ignas Žemaitaitis. Dar kartą smagu matyti, dalyvaujančius mokinius, kuriuos ruošia, visas burys mokytojų, Visus mokytojus pasveikino mokyklos direktorė Vida Rupšienė. Jai talkino ir įteikti gėles padėjo 4 B skyriaus mokinės.

Padėkos raštus ir dovanas šiemet gavo „Matomiausios šių metų  mokyklos mokytojos“. Tai Sandra Arbutienė, Skirmanta Orintienė, Vilma Sekona. Jos savo uolia veikla ir darbu mokykloje pelnė šį titulą.

JAV LB  Švietimo taryba pagerbė mokytojus, dirbančius dešimt ir daugiau metų. JAV LB ŠT narė Laima Apanavičienė pasveikino mokytojus: Rasą Stanevičienę – dešimt darbo metų mokykloje, Jolantą Žurumskienę – penkiolika metų, Juozą Polikaitį – penkiolika metų, Rasą Zakarauskienę ir Silvija Eglynaitę – dvidešimt metų Čikagos Lituanistinėje mokykloje. Ačiū jums.

Šventei artėjant į pabaigą gražų pasirodymą atliko ketvirtos klasės mokiniai, vadovaujami ilgametės ČLM tautinių šokių mokytojos Nijolės Pupienės. Paskutinis ČLM „ Lietuviško žodžio šventės“ akcentas, kasmetinio ČLM metraščio viršelio rinkimų apdovanojimai. Visi balsavome ir rinkome patį gražiausią piešinį, kuriuos taip gražiais piešė mokiniai. Dailės mokytojai Mindaugas Braslauskas ir Ramunė Slavikienė paskelbė metraščio viršelio nugalėtoją. Juo tapo Vanessa Orintaitė 6B klasės mokinė. Jos piešinys puikuosis ant 2017-2018 mokslo metų ČLM mokyklos metraščio viršelio. „Lietuviško žodžio šventę“ vedė renginių koordinatorė ir pavaduotoja Sandra Krumhorn Stašaitis. Ačiū visiem dalyvavusiems mokiniams, mokytojoms, tėveliams ir svečiams.

Čikagos litunaitinės mokyklos 3 skyriaus mokytoja Sandra Žalnieriūnaitė

1 nuotrauka – 1,2,3 skyrių mokyklosrašymo konkurso nugalėtojai

2 - 4-6 skyrių mokyklosrašymo konkurso nugalėtojai mok. Rasa Ruzgys, mok. direktorė V.Rupšiene ir Antnas Rašymas.

4 nuotruaka- Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus konkurso „ Jie mūsaų draugai“ lauriatai   mok. Sandra Žalnieriūnaitė, mok. Danutė Petraitienė Emilija Sinkevičiūtė 4sk, Paula Juzėnas 4sk ir mok.dir. Vida Rupšienė

6 - Goodwill Financial draudimo kompanijos padovanoti dviračiai – mok, bibliotekininė Renata Dambrauskaitė, Erikas Šileika, Goodwill Financial atstove Aurelija Grybauskas, Greta Stanevičiūtė, Michael Murray, mok. direktorė, Rokas Bilevičius.

7- Goodwill Financial draudimo kompanijos prizai mokytojams - atstove Aurelija Grybauskas, ČLM istrijos mokytojas Aleksandras Vilkas,  kiškių mokytoja Silvija Eglynaitė, dirketorė Vida Rupšienė

 

8- JAV LB ŠT rašinio konkurso nugalėtojai  I vietos laimėtojas Rokas Bilevičius 2B klasė, Ivietos laimėrtojas Deimantas Gilys  10 klasė. Dviems dalyviams Joriui Pranckui 3 klasė ir Paulai Juzėnas 4A klasė paguodos prizai.

 

Wrigley Fields išrinktas mėgstamiausiu Illinois pa...
Čikaga pavasarį pasitinka su tiltų pakėlimu
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 balandžio 21, Sekmadienis