AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

„Liepsnoje“ – Lietuvių Fondo metinė ataskaita

„Liepsnoje“ – Lietuvių Fondo metinė ataskaita

Skaitytojus pasiekė naujas Lietuvių Fondo (LF)  leidinys „Liepsna“. Jame pateikta 2018 metų LF veiklos ataskaita. Leidinio pradžioje į skaitytojus sveikinimo žodžiu kreipiasi LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius ir LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys.

Leidinyje pristatyti  LF valdybos ir komitetų pranešimai ir pateikta finansinė LF ataskaita.

Skaitytojas ras informaciją apie 2018 metais skirtą LF paramą. Leidinyje išvardinti studentai, gavę 2018 m. LF stipendijas. Šiandien  galime pasidžiaugti pastarųjų metų Lietuvių Fondo suklestėjimu – per LF gyvavimo metus lietuvybei skirta per 21 mln. dolerių, o 2018 m. Lietuvių Fondas įvairių projektų paramai ir studentų stipendijoms paskyrė rekordinę – 1,101,156 dol. – sumą.

Leidinyje taip pat pateikti duomenys apie Lietuvių Fonde įkurtus vardinius fondus, kurių šiuo metu yra 108 ir pateikti duomenys, kokioms organizacijoms buvo skirta parama pagal šių fondų steigėjų nurodymus. Pateiktas ir LF vardinių fondų stipendijas gavusių studentų Lietuvoje sąrašas. Kandidatus šioms stipendijoms atrenka Lietuvos aukštosios mokyklos.

LF kasmet augo aukotojų, vardinių fondų įkūrėjų, rėmėjų, testamentų palikėjų dėka ir tapo svarbia organizacija, padedančia išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas. Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams ir rėmėjams ir kviečiame jungtis į mūsų šeimą, kad ateityje galėtumėte prisidėti prie sėkmingos LF veiklos.

Norinčius daugiau sužinoti apie LF veiklą kviečiame apsilankyti tinklalapyje http://www.lithuanianfoundation.org/LT/ataskaitos/

2019 m. balandžio 27 d. Pasaulio lietuvių centre, (14911 127th St., Lemont, IL 60439) vyks 56-asis metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas. Registracija prasidės 8:00 val. r. Suvažiavimo pradžia – 10:00 val. r. Suvažiavimo metu bus perskaitytas metinis Lietuvių Fondo (LF) veiklos pranešimas, vyks rinkimai į LF tarybą ir į LF Kontrolės komitetą. Balsavimui taip pat bus pateiktas pasiūlymas dėl tam tikrų LF įstatų straipsnių pakeitimo. LF nariai balsuoti gali tiesiogiai dalyvaujant suvažiavime, elektroniškai, paštu arba įgaliojant kitą asmenį. Visiems LF nariams jau išsiųsti balsavimo lapai ir balsavimo informacija.LF informacijaApie dvi šventes, dvigubą džiaugsmą ir kas liko ne...
Kartu pasakojama karališka meilės istorija tampa m...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019