AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

,,Liepsna” pasiekė skaitytojus

,,Liepsna” pasiekė skaitytojus

Pasirodė naujas Lietuvių Fondo periodinis leidinys ,,Liepsna”. Pirmuose žurnalo puslapiuose leidinio skaitytojus lietuvių ir anglų kalbomis sveikina LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas ir LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūno ir kviečia visus į jubiliejinį – 55-ąjį LF narių metinį suvažiavimą, kuris vyks 2018 m. balandžio 28 d. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL 604390). Suvažiavimo pradžia 10 val. r.

Naujoji ,,Liepsna 2018” – tai Lietuvių Fondo ataskaita apie 2017 metų veiklą. Leidinyje skaitytojai supažindinami su LF vadovybe, skelbiama 2017 m. finansinė ataskaita, išspausdinti komitetų pranešimai, pateiktos LF paramos projektams ir stipendijų paskirstymo duomenys, ,,Liepsnoje”  išvardinti visi LF įsikūrę vardiniai fondai.

Skaitytojai taip pat galės susipažinti su naujais LF nariais, ras 2017 m. aukotojų ir atminimo įnašais pagerbtų LF narių sąrašą. Lentelėje ,,LF augimas” pateikti duomenys apie Fondo augimą nuo pat įsikūrimo 1962 m.

Nuo 2005 metų leidžiamas leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis ir išleistas lietuvių-anglų kalba.  

Visiems LF nariams leidinys išsiųstas paštu. Besidomintys LF veikla šį leidinį gali rasti tinklalapyje www.lithuanianfoundation.org / LT / ataskaitos/.

 

LF informacijaStudentų atstovybės prezidentas apie KTU rektoriau...
Kviečiame į Loretos Janulevičiutės autorinį koncer...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019