AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

LF paramos čekis – ,,Draugui“

LF paramos čekis – ,,Draugui“

,,Draugo“ metiniame renginyje, vykusiame 2016 m. spalio 30 d., kalbą pasakė ir susirinkusius svečius Lietuvių fondo (LF) vardu pasveikino bei paramos čekį laikraščio leidybai įteikė LF tarybos narys Rimantas Griškelis. ,,Draugui“ skirtą paramą priėmė Lietuvių katalikų spaudos draugijos pirmininkas Vytas Stanevičius.

,,Draugas“ – seniausias išeivijoje laikraštis lietuvių kalba, leidžiamas nuo 1909 m. liepos 25 d. Spauda – tai grandis, jungianti  svetur įsikūrusios lietuvių bendruomenės narius. Suprasdamas jos išskirtinumą ir švietėjišką svarbą, LF jau daug metų remia lietuvišką spaudą išeivijoje, o laikraštis ,,Draugas“ yra nuolatinis Lietuvių fondo paramos gavėjas.

LF inf.

LF tarybos narys R. Griškelis (dešinėje) įteikia LF paramos čekį Lietuvių katalikų spaudos draugijos pirmininkui V. Stanevičiui.

Jono Kuprio nuotr.

Kasmetinis ŠALFASS suvažiavimas Klivlande nubrėžė ...
Amerikos žydų komiteto nariai lankėsi Lietuvos kon...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 12 Lapkritis 2019