Lemonto miesto centre plevėsuoja trispalvė

Kovo 9 d. 12 val. p. p. Lemonto (IL) miestelyje buvo pakelta lietuviška trispalvė. Pakėlimo ceremonijoje dalyvavo Lemonto miesto tarybos narys Paulas Chialdikas, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, JAV LB Tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Birutė Kairienė, JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Violeta Valaitytė, Marquette Parko apylinkės valdybos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, Pasaulio lietuvių centro direktorius Artūras Žilys, Lietuvių fondo vykdomoji direktorė Jūratė Mereckienė ir PLC įsikūrusių organizacijų atstovai. Renginį vedė JAV LB Vidurio Vakarų apygardos tarybos narė Svajonė Kerelytė.

 

Sugiedojus JAV ir Lietuvos himnus susirinkusiuosius su artėjančia Kovo 11-ąja pasveikino LR generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas ir Lemonto miesto tarybos narys P. Chialdikas. V. Valaitytė padėkojo visiems dalyvavusiems trispalvės pakėlime. Lietuvos vėliava Lemonto miestelio centre plevėsuos visą savaitę – iki kovo 16 d.

Lemonto apylinkės valdybos inf.

 

DSC- 0475 – Lemonto miesto centre iki kovo 16 d. plevėsuos Lietuvos Respublikos vėliava.

DSC-0519 – Vėliavos pakėlimo dalyviai.

DSC- 0512 – Padėkos žodį tarė Lemonto apylinkės pirmininkė V. Valaitytė.

 

Lindos K. Molitor nuotr.