AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Laisvo žodžio laisvė

Laisvo žodžio laisvė

Manau, visiems suprantama, jog iš JT tribūnos privalo skambėti laisvas, neužgauliojantis necenzūruotas žodis. Bet ne visi JT nariai tą laisvą žodį gerbia.

Geriausias pavyzdys tai Rusija. Jeigu kas jos adresu pasako jiems nepatinkamą kalbą, jie demonstratyviai apleidžia posėdžių salę, įrodydami, jog Tiesa bado akis. Jie įsitikinę jog jie neliečiami, gali kalbėti ir iškoneveikti bet kokią JT narę-valstybę, bandant meluojant melą paversti Tiesa.

Diplomatinės manieros toje organizacijoje jau daug metų nebeveikia. Prisiminkime Chruščiovo chuliganizmą, kuriuo rusai didžiuojasi. Dėl to JT nesugriuvo. Rusija tuomet dar buvo, arba jautėsi, galinga. Ta galingumo imperija, JAV prezidento Reagano pavadinta blogio imperija, jau seniai žlugusi, bet to blogio principai išliko.

Mūsų prezidentas, kalbėdamas iš JT tribūnos taip pat pamynė diplomatiškumą, pavadindamas Š. Korėjos diktatorių tikruoju pavadinimu: „mažuoju raketų vyruku“.

Aišku, po tokio JAV prezidento pareiškimo piestu stojo JAV žurnalistai, įgavę jiems prezidento šmeižtui, reikalingos medžiagos, skelbiant prezidento elgesį o ne jo kalbos turinį.

Pastebima, jog JAV kiekvienas tą JAV Konstitucijos užtikrintą žodžio laisvę supranta savotiškai. Ta Konstitucijos užtikrinta teise privalo kiekvienas naudotis atsižvelgiant ir į kitus piliečius turinčius tokią pat teisę į laisvą žodį.

Paskutiniu metu NFL (futbolo) žaidėjų tarpe paplito nepagarba JAV Himnui, jo išpildymo metu, sporto arenoje, priklaupti arba sėdėti kol Himnas bus atliktas. Tai tų žaidėjų neužginčijama teisė, mums patinka ar ne. Mes privalome stengtis, kad ta laisvo žodžio teisė nebūtų niekam niekuomet uždrausta.

Gaila, kad šie sportininkai užmiršta, jog ir žiūrovai turi tokias pat teises. Žiūrovai, vienos ir kitos komandos sirgaliai, į sporto areną susirinko pagerbti žaidėjus, tiek laimėtojus, tiek ir pralaimėtojus, užtai jie privalo būti gerbiami. Jeigu pildant valstybės Himną, vienas ar kitas žiūrovas liktų sėdintis arba vienu keliu priklaupęs, niekas nekreiptų į juos dėmesio, nes tai jų laisvo žodžio teisė.

Dalyvaujant komandoje privaloma elgtis kolektyviai. Kolektyvas ne vieta individualiai nuomonei.

Žaidėjams, toks laisvo žodžio demonstravimas netinka, nes arenoje jie yra dėmesio centre. Jie, Himno išpildymo laiku, privalo pagerbdami ir žiūrovus, atitinkamai garbingai elgtis. Jiems nedera rodyti savo paniekinimą Himnui ir vėliavai. Žiūrovams, sporto arenose žaidėjų politinis chuliganizmas nepriimtinas.

JAV prezidentas pasipiktinęs tokiu nepagarbiu Himnui elgesiu tarė savo, sportininkus smerkiantį žodį, kurį be sustojimo valkioja žiniasklaida.

Nebesvarbu ką žiniasklaida skelbia, bet žiūrovų pasipiktinimas žaidėjais sparčiai daugėja kertant jiems į labiausiai skausmingą vietą – pinigines.

Demokratinėje santvarkoje žodžio laisvė lyginasi su dviejų judėjimų krypčių gatve, kur, vyrauja mandagumo dėsnis. Kaip pastebima, aukščiau išvardinti žaidėjai net nežino kas yra mandagumas. Kodėl? Jie galvoja, kad esant turtingiems jie niekam nėra atsakovingi. Manau, jog jie greitu laiku pajus trūkumą žiūrovų ir nebebus samdomi žaidimams ateities rungtynėse. Taip jie pateks į juodą, nepageidaujamų žaidėjų,  sąrašą. Žiūrovai savo dalyvavimu tars paskutinį žodį, o pagarba Himnui ir vėliavai bus atstatyti.

Smerkiant JAV prezidentą, net žurnalistų niekinimus viršija Kalifornijos gubernatoriaus vapaliojimas. Tiesiog nesuprantama kiek bereikalingos, tikrovei neatitinkančios pagiežos, turi šis gubernatorius. Blogai, kai toks žmogus sėdėdamas gubernatūroje, kalbėdamas nesiskaito žodžiais. Jo kalbose vien tik prezidento niekinimas, bet patarimų jokių. Gal jis galvoja ateityje tapti JAV prezidentu? Atsiskyrusios Kalifornijos prezidentu? Gal beprotnamio prezidentu? NUTS.

Beprotnamyje tikra laisvė. Ten galima tapti kuom tik norima. Ten apribojimų nėra.

Visi žinome ir užjaučiame uraganų Irma ir Maria nusiaubtą Puerto Rico sąlą, kuri yra JAV teritorija, o jos gyventojai JAV piliečiai. Saloje visiškai sunaikintas elektros tinklas. Be elektros sala tapo suparalyžiuota. Be elektros trūksta vandens, degalų, maisto atsargos genda. Be elektros neveikia jūros uosto įranga, tai pat ir oro uostas negali priimti lėktuvų. Keliai užversti, nepravažiuojami, tiltai sugriauti, pagalba jų nepasiekia, todėl kai kurių vietovių padėtis kritiška.

Dedamos didžiausios pastangos gyventojų aprūpinimu būtiniausiais reikmenimis. Nors gyventojų aprūpinimas kasdieną vis gerėja, to neužtenka politikams. Savo tikslui jie visuomet randa atpirkimo ožį – prezidentą.

Salos merė ir Čikagos apylinkės atstovas JAV Kongrese (Poerto Rico kilmės), prieš televizijos kameras lieja krokodilo ašaras, beveik numirdami už poeto Rico salos žmones. Būtų gerai jeigu jie tokį veiksmą sugebėtų įvykdyti. Jų liejamos ašaros yra balsų medžiojimas ateinantiems rinkimams, todėl į juos neverta kreipti dėmesį. Jiems pasitaikė proga garsintis, todėl jie ją ir išnaudoja. Salos gubernatorius remiasi faktais ir dedamomis aprūpinimo pastangomis patenkintas.

Susikaupkime mintyse ir maldose už žuvusius ir nukentėjusius bei jų artimuosius Las Vegas skerdynėse. Tiesiog nėra žodžių įvykio aprašymui.

Įdomu, kokie skaitytojų atsiliepimai apie cepelinų dieną. Man žmona pasakė, kad cepelinų ji nevirs. Taškas.JAV LB Švietimo tarybos konkursai
Suskambo varpelis šiaurės NJ lietuvių bendruomenės...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 19, Antradienis