AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Laimė, kad juos turime...

Laimė, kad juos turime...

  Į mūsų širdis pasibeldė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis... Visoje Lietuvoje vyksta ir dar bus organizuojama labai daug prasmingų renginių. Dažnai  iš mūsų lūpų skamba frazė: „ Aš myliu Lietuvą...“  Papasakosiu tris trumpas istorijas apie žmonės, kurie neišsisemiančiomis idėjomis, savo vidine šviesa myli Lietuvą. Jie uždega šviesą kitų širdyse, o pastarieji tuos spindulius dalina dar kitiems... Taip ir sklinda jų gerumo, išminties ir intelekto šviesa. Tą sklindančią šviesą ne kartą teko pajusti iš Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininko Algio Naručio širdies, šio klubo nario biologo, gamtos mokslų daktaro Algimanto Jakimavičiaus išminties ir Panevėžyje besidarbuojančio  kunigo, poeto Justo Jasėno didžiulio noro tą šviesą įskiepyti jauniems žmonėms.

  Dalyvavau Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ visuotiniame narių susirinkime. Visuomet žaviuosi šio klubo pirmininko, verslininko A. Naručio energija,  idėjų gausa ir svarbiausia nuoširdžia meile savo gimtajam kraštui. Iš šio žmogaus liejasi naujų veiklų gairės, o svarbiausia, kad nė vienas gimtojo krašto žmogus nelieka jo nepastebėtas. Atrodo tik suorganizavo vieną priemonę Vilniaus rokiškėnams, pakviesdamas kraštiečius iš Rokiškio ir vėl skrieja nauji kvietimai, vėl vyksta nauji renginiai įvairiose Vilniaus miesto vietose. Labai smagu, kad šis žmogus prasmingai rašo Lietuvos istoriją kilniais darbais,  vis daugiau Rokiškio krašto žmonių įtraukdamas į kultūrines ir švietėjiškas veiklas įvairiose erdvėse. Gera, jausti, kad iš renginiuose dalyvaujančių Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ narių širdžių sklinda nuoširdi meilė, o iš akių šiluma. Gera mums juos turėti...

  Kraštietis biologas, gamtos mokslų daktaras A. Jakimavičius Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekai padovanojo 1930, 1938 metų iliustruotą jaunesniųjų moksleivių mėnesinių žurnalų „Ateities spinduliai“ komplektą. Atidžiai perverčiau  praeitimi dvelkiančius leidinius...  Tuo laikotarpiu „Ateities spindulių“ redaktorius – leidėjas  buvo  kraštietis Juozas Keliuotis. Gerbiamas redaktorius šimtajame numeryje apžvelgia leidinio kelią ir bendradarbius. Tarp jų minimas Rokiškio krašto pedagogas, poetas Alfonsas Keliuotis, kituose leidinio numeriuose spausdinami ir  kraštietės poetės Valerijos Inčiūraitės posmai. Didelę dalį periodinio leidinio publikuojamos medžiagos užima vaikų eiliuoti tekstai ir žinios iš rajono mokyklų. Iš Rokiškio mokyklų rašoma apie sportą, iš Kamajų mokyklos – apie mokslo metų baigimo šventę, pateikiama informacija kuo gyvena besimokantys Salų žemės ūkio mokykloje. „Ateities spinduliai“ informuoja, kad Pandėlio mokiniai susibūrė į vyresniųjų angelaičių kuopelę, pavadintą „Šv. Kazimiero Karalaičio“ vardu.

  Svajonės vardu, pasirašiusi moksleivė iš Rokiškio, „Ateities spindulių“ redakcijai pateikė žaismingą informaciją apie pirmos ir antros  klasės moksleivių gyvenimą. Ji rašo: „Antrokėliai tai gyvuoja, o kai kur pasimuliuoja. Šiaip jau dirba išsijuosę – špargalkėlėm pasipuošę. Ir toliau jei šitaip bus, vyrai amžiais nepražus. Tik šias dvi te paminėjau : rašomasis bus ryto, o špargalka netvarkoj“. Tai tik keli akcentai iš minėtojo periodinių leidinių komplekto. Apžvelgiau tik su Rokiškio kraštu susijusį moksleivių gyvenimą. Kuriozinių situacijų moksleivių gyvenime netrūko ir tais laikais. „Ateities spinduliams“ rašė vaikai iš daugelio Lietuvos mokyklų. Kai kuriuose straipsniuose kraštietis Juozas Keliuotis net barė Rokiškio krašto mokyklų vaikus, kad jie neaktyviai rašo į spaudą.

  Didžiulę knygų su autografais ir vertingų spaudinių kolekciją gimnazijos bibliotekai padovanojo kunigas, poetas, visuomenininkas J. Jasėnas. Kilnūs darbai tęsiasi. Vis naujos knygų siuntos plaukia į gimnazijos skaityklą, pradžiugindamos šios švietimo įstaigos bendruomenės narius ir užsukančius kolekcija pasidžiaugti svečius.

Vasario mėnesį gauti kun. J. Jasėno meno leidiniai:  Eglės Čejauskaitės – Gintalė ir Viktorijos Daujotytės „Žemaitijos balsai ir daiktai: juvelyrika, mažoji plastika, eilėraščiai“,  „Metalo skulptorius Jonas Žukas“, Violetos Palčinskaitės pjesių rinktinė „ Aš vejuos vasarą“, iš serijos „Iš meilės lobyno“ knyga „Paulius Širvys“, Juozo Brazausko biografinė apybraiža „Juozo Keliuočio drama“, muziejininkės, rašytojos Aldonos Ruseckaitės romanas apie Vytautą Mačerį „Dūžtančios formos“, „Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metai“, rašytojo, dramaturgo Kazio Sajos knyga „Tuo taku ten“, Vytenio Povilo apmąstymai „Justino Marcikevičiaus laikas“ ir kiti leidiniai. Knygos su autorių autografais, paties kun. Justo Jasėno įrašais ir jo ekslibrio ženklu.

 Šis mano tekstas,  tai tik žymuo spaudoje apie tris žmones, kurie daro kilnius darbus Lietuvai. Iš jų niekuomet neišgirsi  žodžių: pavargau, nebedarysiu, kam to reikia... Iš jų sklindanti  šviesa, tikėjimas, dideli darbai – pati prasmingiausia dovana Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. Didelė laimė mums, kad mes šiuos žmones turime, kad jie eina teisingu keliu...

Antano Vagonio nuotr. Akimirka iš Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ visuotinio narių susirinkimo.

Rūtos Vilutienės nuotr. Kunigo, poeto Justo Jasėno dovanoti leidiniai.

Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos

 

„Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja

 

Valstybės atkūrimo 100-metis jaunųjų menininkų aki...
Žinokite, kada valomos gatvės jūsų kaiminystėje
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 vasario 16, Šeštadienis