AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Kviečiame švęsti Lietuvos Nepriklausomybės dieną

 

Sekmadienį, Vasario 17-ą dieną pradėsime šventomis mišiomis 11 val. ryto.

Po mišių visus kviečiame į parapijos salę Vasario 16-os minėjimui, kur vyks programa ir bus patiekti pietūs.

 

Parapijoje svečiuosis ALT-as, National Lithuanian American Hall of Fame,

Cicero ir Brighton parko apylinkių gyventojai, Balzeko Muziejaus darbuotojai, taip pat yra pakviesti visų laikraščių atstovai.

 

Renginį ruošia: Parapija, JAV LB Marquette Park bendruomenė, ALT-as ir Hall of Fame

 

Visus maloniai kviečiame dalyvauti kartu.

 

Su pagarba,

 

Marquette Park apylinės atstovai

MES – SAMOGITAI, MES – ŽEMAIČIAI 2019 METAIS ŠVENČ...
„Sing!“ eurovizinės dainos klipo filmavimo užkulis...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019