AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Konferencija Čikagos lituanistinėje mokykloje

Konferencija Čikagos lituanistinėje mokykloje

Kovo 17d. Čikagos lituanistinėje mokykloje suruošta JAV lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija, kurioje dalyvavo per 80 mokytojų iš 8 JAV lituanistinių mokyklų . „Tinkama suaugusiųjų reakcija į netinkamą vaikų elgesį“ ir užsiėmimą „Stiprių emocijų atpažinimas ir valdymas“ vedė psichoterapeutė Živilė Baronienė iš Lietuvos. Šiame užsiėmime buvo aptariamos netinkamo elgesio priežastys ir tikslai; mokytojo natūralios reakcijos į netinkamą mokinių elgesį; mintys ir jausmai, kurie kyla, kai vaikas elgiasi netinkamai; aptariami būdai, kaip elgtis, kad skirtingo amžiaus vaikai elgtųsi tinkamai.

Konferencija buvo organizuota su JAV LB Švietimo tarybos parama. Konferenciją parėmė Kazickų šeimos fondas; Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, užsienio lietuvių skyrius; Lietuvių Fondas; Jaunimo centras. Ačiū visiems remėjams.

Lietuvių Fondas dosniai remia lituanistinį švietimą. Parama skiriama ne tik lituanistinėms mokykloms, bet ir mokytojų konferencijoms ir kursams rengti. Konferencijos metu veikė JAV LB Švietimo tarybos ir lituanistinių mokyklų leidžiamų vadovėlių paroda, mokinių darbų paroda. Mokykloje buvo demonstruojami visų 27 mokyklos metų metraščiai, kuriais džiaugėsi ir juos vartė mokyklos svečiai.

Konferencijos dalyviai apsilankė ČLM klasėse, atvykę šeštadienį, dalyvavo pamokose.

Mokykloje savo parodėlėmis džiaugėsi kiekvienos klasės mokinukai, o „Etnokultūros“ būrelio vadovės (D.Petraitienė ir G.Razumienė) pasidžiaugė savo klase ir nemaža priemonių ekspozicija, kurios pagalba veda šiemet suorganizuotą etno kultūros būrelį. Mokytojai aplankė mokyklos interaktyvų kabinetą (mokykla įsigijo interaktvyvią mokyklinę lentą), kuris šiemet pradėjo veikti Kazickų šeimos dėka.

Ruošti konferenciją padėjo šaunusis tėvų komitetas, ir mokyklos abiturientai, mokyklą baigę mokiniai ir joje dirbantys - ačiū. Mokyklos kolektyvas susibūręs draugėn pasistengė, kad atvykę į mokyklą svečiai jaustų tikrą mokyklinės šeimos dvasią.

Lektorės Živilės Baronienės pastebėjimas:

„Tai buvo mano pirmas apsilankymas Čikagos lituanistinėje mokykloje. Nesu mokymosi turinio, programų specialistė, tad šioje vietoje galėjau tik stebėtis, kiek mokytojai ir administracija įdeda pastangų ir darbo mokymosi programų, užduočių parengimui. Nustebino vadovėlių ir pratybų kiekis ir pritaikymas vaikams, kuriems jų gimtoji kalba nėra pagrindinė kalba.

Visgi didžiausią įspūdį paliko žmonės. Žmonės, be kurių šios mokyklos nebūtų. Tai mokytojai, kurie ne vienerius metus (kai kurie net ir 20 metų) paskiria visus savo šeštadienius (o dar ir ne vieną kitos dienos vakarą) mokymui apie tai, kas svarbu lietuviui – kalbą, kultūrą, tradicijas. Tai tėvai, kurie jaučia prasmę motyvuoti savo vaikus kiekvieną šeštadienį važiuoti į Lituanistinę mokyklą mokytis kalbos, kuri yra gimtoji, tačiau turbūt yra vaikų, kurie ją vartoja labai nedaugelyje aplinkų. Tai vaikai, dėl kurių motyvacijos mokytis ši mokykla ir yra gyva. Ir visi šie žmonės sukuria bendruomenę, kurioje gera būti. Gera ne tik svečiams, tačiau ir patiems, tikiu. Tą galima buvo stebėti iš smagaus klegesio mokytojų kambaryje, dalinantis asmeniniais įvykiais; iš mokyklos koridoriuose besišnekučiuojančių vaikų; mokytojų, kurie pažįsta kiekvieną savo klasės vaiką ir ieško būdų, kaip padėti jam perprasti lietuvių kalbos vingrybes; mokinių tėvų, kurie aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje. Juk visi šie žmonės sukuria tai, ką vadiname bendruomene, kurioje gera būti, kurioje gera mokytis, kuri padeda, kai sunku, palaiko, kai sumažėja motyvacija, ir visada primena, kas tu esi.

Pagrindiniai mano konferencijos įspūdžiai irgi apie žmones. Apie žmones, kurie sklandžiai suorganizavo šį renginį, renginio dalyvius, kurie džiaugėsi susitikimu ir galimybe pasikalbėti su kolegomis iš kitų mokyklų, apie mokyklos esamus ir buvusius mokinius, kurie taip daug prisidėjo, kad šį konferencija įvyktų. Manau, tokių renginių labai reikia. Ne vien dėl galimybės pasidalinti informacija, įgyti žinių, sužinoti apie darbo naujoves, kas tikrai yra svarbu, tačiau ir tam, kad pajustum bendrumą su kolegomis, pasitikrintum, kad tai, ką darai ir dėl ko stengiesi, yra teisinga ir prasminga.“

Ačių visiems mokyklų atstovams, tai Čikagos lituanistinės mokyklos, Maironio lituanistinė mokykla, Pelėdžiukų mokyklėlė, Gedimino lituanistinė mokykla, Žiburėlio lituanistinė Montesori mokykla – IL; Nauja Karta, Milwaukee, WI; Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos, Cleveland, OH; Kolorado  lituanistinė mokykla, CO.

Lauksime kitų susitikimų.

Vida Rupšienė

 

Čikagos lituanistnės mokyklos direktorė

Tarp saugiausių miestelių JAV – keturi Illinois mi...
Palos Hills gaisre nukentėjo keturi žmonės
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 22 Lapkritis 2019