AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Komentaras „Kur dėti tašką“

Komentaras „Kur dėti tašką“

„Laisvame Laikraštyje“ (2018-8-18) paskelbta įdomi dr. Jono Ramanausko nuomonė apie „Draugo“ redaktorės Virginijos Petrauskienės straipsnį „Gražinti nereikia palikti. Kur padėti tašką?“

 

Nors pats Dr. straipsnyje skelbiasi esąs nešališkas, tai tas nešališkumas jo straipsnio pabaigoje nepasitvirtina, nes Jis deda tašką „Gražinti nereikia. Palikti“. Tai, mano nuomone, jo šališkumas Venckienės  naudai. Gal būt ir aš esu nešališkas dėdamas tašką „Gražinti. Nereikia palikti“? Čia, aiškus mano šališkumas Venckienės nenaudai. Tai kuris iš mūsų teisus?

 

„Laisvoje spaudoje“ paskelbtas „nešališko“ Dr. straipsnis, persunktas Venckienės liaupsinimu.

 

Venckienei, remiantis suklastotais duomenimis, teismo buvo duota teisė laikinai (ne amžinai) globoti mergaitę su nurodymu ruošti ją perdavimui motinai. Gerb. Teisėja šį nurodymą nevykdė.

 

Baisu, kai mergaitės perdavimui panaudoti 240 policijos apsaugos darbuotojų. Jeigu ne Garliavos patvorinė mafija, o kultūringa minia būtų kultūringai demonstravusi, susilaikydama nuo bet kokio smurto, manau, antstolės ir vieno policininko būtų buvę per daug. Tai kur tiesa? Išlaidas tokiam būriui apsaugos darbuotojų privalėtų padengti ne mokesčių mokėtojai, bet Venckienės pasekėjai – patvorinių mafija. Kažin kodėl niekur neužsimenama apie Garliavos istorijos pradžią ir jos tolimesnį vystymąsi. Nežinant istorijos pradžios, visos kitos žinios tampa nepilnavertėmis.

 

Kas buvo Drąsius Kedys? Tai buvo Garliavos mafijozas, tvirkinęs nepilnametes mergaites, mafijai prasiskolinęs narkomanas. Mafija tokių neapkenčia. Sunku suprasti, kodėl gerb. Teisėja savo brolio nusikalstamų veiksmų nepastebėjo. Tylėjo ir Drąsiaus tėvai.

 

Cituoju Dr. paskutinį straipsnio sakinį: „Avis prieš vilką yra kalta todėl, kad vilkas nori ją suėsti.“ Suprantu, jog tai taikoma nepilnametei Stankūnaitei, kuri pasidavė nepilnamečių mergaičių tvirkintojui Drąsiui Kedžiui ir pagimdė nuo jo nesantuokinį kūdikį. Aišku, kalta tiktai Stankūnaitė, nes ji buvo nepriimtina „aukštos klasės“ Kedžių klanui. Todėl ji privalėjo būti sunaikinta.

 

Tamsta Dr., jeigu jau užsiminėte apie teisę į nuomonę, kur Venckienė neigiamai atsiliepia apie vieną teismą ir jo sprendimą, tai tuomet privalote gerbti keturias nuomones paviešintas „Drauge“, kur dėti tašką. Tuomet bus gerbiama ir Jūsų nuomonė. Tai demokratijos principas.

 

Jūs savo straipsnį patalpinote „Laisvame Laikraštyje“, kuris visokeriopai dergia Lietuvą ir jos valdžią ir iki šiol dar neuždarytas. Ar tai ne demokratija, kur laisvas žodis nepersekiojamas? Juk Venckienė įkūrė savo „Drąsos kelio“ partiją ir per rinkimus pateko į Seimą. Dabar toji pati „Drąsos kelio“ partijos įkūrėja, prieštarauja sau, prašydama JAV politinio prieglobsčio. JAV šį prašymą atmeta, nes Lietuvoje nėra jokio politinio persekiojimo.

Tamsta Dr., Jūs savo žodžių labirinte pasiklydote. Jūs reikalaujate faktiškų, Venckienės nusikaltimų, įrodymų iš trijų nuomonių pareiškėjų minimame „Draugo“ straipsnyje, pats užtariamai rašydamas apie Venckienę be jokių jos nekaltybės įrodymų. Kame reikalas?

 

Dr. sugeba girdėti kas jam patinka. Aš patvirtinsiu, kad p. Bielskis ir p. Reneckis labai teisingai pasisakė apie Venckienės gražinimą Lietuvai. Dar galima pridėti, kad ji yra ir nelegali JAV gyventoja. Užtenka?

 

Tamsta Dr., negalima kaltinti p. Bielskio už jo teisingą savo nuomonės išreiškimą Sadūnaitės adresu. Juk tai Jūsų žodžiai gerbti nuomones. Ar ne tiesa?

 

Aš esu vienintelis apie Venckienę straipsnių rašytojas JAV. Anksčiau, rašiau spausdinamajame „Amerikos Lietuvis“ laikraštyje, o dabar tęsiu savo straipsnius to paties pavadinimo internetiniame laikraštyje ir Facebook‘e. Man, už mano nuodėmes, aprašant Garliavos įvykius, komentaruose tenka daugiausiai išgirsti įvairių išgalvotų pažeminimų, kuriuos skelbia „violetiniai Amerikos lietuviai“, didžiuodamiesi savo mužikiškais išauklėjimais. Tuos pažeminimus atlaikiau praeityje, atlaikysiu ir ateityje. Todėl, ir ateityje, apie Venckienę, rašysiu tiesa pagrįstus straipsnius.

 

Tamsta Dr., Jūs pasirinkote šį „Laisva Lietuva“ laikraštį Lietuvos dergimui. Nijolė Oželytė nuo Jūsų neatsilieka. Lietuviškai sakoma, kad blogas paukštis kuris teršia savo lizdą. Aišku, Lietuvoje yra be galo daug negerovių užsilikusių nuo okupacijos laikų. Labai paplitusi valdininkų korupcija, taip pat ir tarp Seimo narių, nes kai kuriuos iš jų garbingais vardais vadinti neįmanoma. Bet, diena po dienos padėtis gerėja. Dėkime bendras pastangas padėdami Lietuvai kuo greičiau atsikratyti praeities šiukšlių.

 

Jūs pageidaujat, kad Jūsų straipsnis būtų spausdinamas ir „Drauge“. Dėl tokio Jūsų pageidavimo, manau, kreipsitės į laikraščio redakciją, kuri priims atitinkamą sprendimą. Tai būtų nuomonės neliečiamybė, kurią Jūs pats propaguojate.

 

Sadūnaitė, kalbėdama Seime minint Sausio 13ją, parodė visišką nepagarbą tų laikų įvykiams ir žuvusiems už Lietuvos laisvę, Seimo tribūną panaudodama Garliavos propagandai skelbti. Tai tikras cirkas Lietuvos Seime. Nei vienas iš seimūnų neturėjo drąsos pareikalauti išjungti mikrofoną ir Sadūnaitę išvyti laukan. Gėda. Sakoma, įsileisk velnią į bažnyčią, tai ir ant altoriaus užlips.

 

Kas ji tokia, ta Sadūnaitė, peržengusi mandagumo ribas? Apie ją tik tiek galiu pasakyti, jog ji, pasipūtusi iki sprogimo, klaidingai galvoja, jeigu kas žiba tai jau auksas. Davatkyne jai vieta.

 

Pasirodžius šiam straipsniui viešumoje, tikiuosi išgirsti „violetinių Amerikos lietuvių“ svirplių garsų koncertą. Pripažįstu, jie turi gerą dirigentę.

 

Daiva Tamošaitytė. „Publikai apsnūdus užtenka pasa...
Lietuvos ambasados diplomatas Tadas Kubilius susit...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 balandžio 23, Antradienis