AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Ko verta priesaika

Ko verta priesaika

Yra įvairių priesaikų. Svarbiausia priesaika, tai gerbti Konstituciją. Ši priesaika įpareigoja gerbti žmogaus teises, gerbti teismus, neslėpti nusikaltimus. Šią priesaiką priima advokatai, teisėsaugininkai bei rinkti žmonių atstovai. Pasibaigus priesaikų ceremonijom, ta slaptumo kaukė numetama ir parodomi tikrieji veidai, kuriems ant Konstitucijos tiktai nusispjauti.

 

Pavyzdžiu imkime Čikagos miestą. Dabartiniu metu vyksta teismo procesas kaltinant vieną policininką, šaltakraujiškai nušovus beginklį juodaodį jaunuolį sunaudojant net 16 šovinių. Policija savo veiklą fotografavo. Filmas nuo visuomenės buvo slepiamas. Tai miesto mero ir tuometinės prokurorės sąmokslas nuslėpti tiesą. Kodėl? Juk jie iškilmingai prisiekę asmenys. O nekaltas jaunuolis, su 16 kulkomis kūne, kaltas.

 

Aiškiai, visą laiką buvo tvirtinama, jog miesto policijoje ir miesto valdžioje nėra „code of silence“ (tylėjimo sąmokslo). Kai vienas NY žurnalistas paviešino tikrus faktus, mieste kilo neramumai. Gyventojai pradėjo reikalauti to filmo paviešinimo. Tik teismo įsakymu tas buvo įvykdyta. Be teismo įsakymo, miestas kaip tvirčiausia uola – nepajudinamas. Pasirodo, meras ir jo komanda rinkėjams nepavaldūs. Paviešinus filmą, policininkas suvaręs 16 kulkų į tą jaunuolį, apkaltintas žmogžudyste ir patrauktas atsakomybėn. Tai taip mūsų miesto vadovai gerbia Konstituciją ir „Tiesą“. Taip ir subliūško tas jų skelbiamas nesantis „code of silence“. Aiškiai pastebima miesto ginkluota mafija ir jų užtarėjai aukščiausioje miesto valdžioje. Gal tas NY žurnalistas yra respublikonas?

 

Juk tiesos nuslėpimas teismui yra nusikaltimas. Dėl tų nuslėpimų nekalti asmenys tampa nusikaltėliais ir neteisėtai nuteisiami. Mieste veikia taisyklė: „Do the time, then we‘ll decide if you‘ve done the crime“ (pirmiau atsėdėk, paskui nuspręsim ar esi kaltas, Chicago Sun-Times). Tai tiesiog miesto valdžios kriminaliniai nusikaltimai. Už tokius nusikaltimus miesto valdžia neteisiama. Už tokius ir panašius nusikalstomus darbelius, Čikagos miestas išmoka milijonines sumas nukentėjusių artimiesiems. Miestas už savo nusikaltimus (pagal Cain‘s list) jau išmokėjo nuo 2004 metų virš 662 milijonų dolerių nuskriaustiesiems, ir tai dar ne pabaiga. Tai miesto mokėtojų pinigai. Ar jie kam rūpi? Tai giliai įsišaknijusios demokratų partijos diktatūra, neprilygstanti jokiai demokratijai. Tai valdžios uzurpacija ir korupcija. Nebandykime mieste kalbėti apie respublikonus. Miestas jų bijo kaip Gogolio revizoriaus. Ai, kokie baisūs tie respublikonai.

 

Bet ... verslas yra verslas, ypač nekilnojamo turto mokesčiuose ... turtingiesiems.

Nejaugi vis dar tikima, kad demokratai stengiasi kuo didesnėmis sumomis apmokestinti turtinguosius. Bet, pinigas turi savo kalbą. Pav., demokrato valdanti mokesčių įstaiga Coook apygardoje, apmokestino respublikono Donald J Trump (prezidento) dangoraižį, kuris, aišku, su tokiu apmokestinimu nesutiko. Trumpo įgalioti asmenys kreipėsi į Čikagos miesto įtakingą aldermaną demokratą, kuris turi advokatų biurą, ir užsiima mokesčių mažinimo reikalais. Priminsiu, jog to aldermano žmona yra Illinois valstijos Aukščiausio Teismo Teisėja. Tokiu atveju, suprantama, jog toks įtakingas aldermanas-advokatas mokesčių mažinimo bylose turi gerą pasisekimą. Na, o pasisekimai veda prie pagarsėjimo. Toje įstaigoje pinigai neuostomi, ar jie demokrato ar respublikono. Milijoninės sumos eina iš vienų sąskaitų į kitas, ir labai nustebčiau, jeigu čia nepastebėtumėm korupciją. Miestas be pajamų negali būti. Todėl tų sumažintų mokesčių  turtingiesiems našta uždedama mažiau turtingiesiems namų savininkams. Tokiomis pat machinacijomis užsiima ir Ilinois valstijos atstovų rūmų pirmininkas. Tai užburtas trikampis. Ir tai legalu.

 

Teismai miestui kerta be pasigailėjimo. Anksčiau buvo kirtis už raudonų šviesų ir greičio fotografijas. Dabar už telefonų naudojimą vairuojant automobilius. Miestas paniekindamas visas teisines taisykles, neteisėtai baudžia. Čia irgi dar ne pabaiga. Miestas surinktais už nusižengimus pinigais privalo dalintis su apygarda ir valstija. Tai įstatymas. Bet miestas su savo teisiniu departamentu žino geriau. Pinigus turint saujoje, dalintis su kitais – nesąmonė. Čia ir vėl teismai taria savo negailestingą žodį. Teismai ašarų nepripažįsta.

 

Miesto teisingumo departamento teisininkai (jeigu tokiais juos galime vadinti) be mero žinios, buvo užsimanę traukti atsakomybėn vieno, policijos per klaidą, nušauto silpnapročio jaunuolio giminių turtą. Už ką? Meras, sužinojęs tokią nesąmonę, liepė teismo ieškinį atšaukti, ir atsiprašė nušautojo tėvą. Bet, žaizda padaryta. Ar ji kada užgis?

 

Ko verta valdžia sąmoningai pažeisdama įstatymus? Gal jie galvoja, kad čia Rusija?

Ar ne teisėtai prezidentas klausdamas sako „Kas dedasi Čikagoje?“

 

Teismas privalėtų būti surengtas miesto merui, jo teisingumo departamentui, buvusiai apygardos prokurorei ir policininkams, jų viršininkams kurie prisidėjo prie „code of silence“ įgyvendinimo. Jokių išimčių. Įstatymams visi privalo būti lygūs. Didžioji dalis policijos tarnautojų yra sąžiningai atliekantys savo pareigas, tad tapatinti juos su nusikaltėlių elementu įsiskverbusiems į policijos gretas, negalime.

 

Laikas pažvelgti į gubernatorių kandidatą Illinois valstijai. Tas milijardierius keldamas savo kandidatūrą skelbėsi kariausiąs su prezidentu. Paskutiniu metu apie karą su prezidentu nebegirdime. Nežinome, ar jis tą karą laimėjo ar pralaimėjo, ar iš vis kariavo. Tikriausiai susigriebė, jog toks kandidato pasisakymas nepatinka Illinois valstijos rinkėjams. Mums reikalingas sumanus gubernatorius o ne karvedys. Kas mums iš tokio gubernatoriaus kurį išstatė ir remia valdančioji klika. Toks gubernatorius, pavaldus klikai, būtų klikos už virvučių tampomas. Juk pilkasis gubernatorius savo įtakos niekuomet neatsisakys.

 

Gerbiami skaitytojai! Kaip sekasi agitacija dėl Lietuvos pilietybės išlaikymo priėmus JAV pilietybę?

Balsavimo diena, nors dar nepaskelbta, bet ji artėja. Ar galėsime balsavimo dieną už atliktus darbus didžiuotis, o gal reikės gėdintis? Jeigu reikės gėdintis ar galėsime patys nuo savęs pasislėpti?

 

Užduotis labai sunki, reikalaujanti daug darbo ir laiko. Niekas už mus tą darbą neatliks.

 

Naperville centre - nauja kavinė „Sparrow Coffee“
Pirmąkart istorijoje – daugiau nei 100 „National G...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 20 Rugsėjis 2019