AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Klaipėdos miesto meras apdovanotas Šaulių žvaigždės medaliu

Klaipėdos miesto meras apdovanotas Šaulių žvaigždės medaliu

Rugpjūčio 13 d. pas Klaipėdos miesto merą Vytautą Grubliauską apsilankė šaulių atstovai: LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, Vakarų (Jūros) šaulių 3-ios rinktinės vadas ats. mjr. Rolandas Lukšas, LŠS Centro valdybos narys Juozas Janušaitis, LŠS Išeivijoje Gen. T.Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas Vytautas Jurevičius, Los Angeles J.Daumanto šaulių kuopos vadas Klemensas Petrus ir LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo narys Jonas Ivaškevičius. Pokalbį su meru pradėjęs LŠS Išeivijoje šaulių kuopos vadas V.Jurevičius pabrėžė mero V.Grubliausko indėlį bendradarbiaujant ir įgyvendinant Išeivijos šaulių projektus įamžinant žymius Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto veikėjus , įprastinant Mažosios Lietuvos istoriją mūsų valstybės istorijoje. Buvo atliktas didelis bendras darbas, kuris neliko neįvertintas LŠS Išeivijos vadovybės. V.Jurevičius perskaitė LŠS Išeivijoje vado Juliaus Rūtenio Butkaus įsakymą dėl apdovanojimo Klaipėdos miesto merą Vytautą Grubliauską Šaulių žvaigždės medaliu. Pasinaudojus proga, šiuo garbingu Išeivijos šaulių medaliu buvo apdovanotas ir Vakarų (Jūros) šaulių 3-ios rinktinės vadas ats. mjr. Rolandas Lukšas. Po apdovanojimo ceremonijos šiltoje aplinkoje buvo kalbama apie artėjantį Klaipėdos krašto atvadimo 100-mečio jubiliejų. Išeivijos ir Lietuvos šauliai pritarė Klubo prezidento Stasio Ignatavičiaus minčiai, jog šauliai aktyviai prisidėjo prie šio istorinio įvykio, atgaunant Baltijos pajūrį, ir dabar, kuomet bus organizuojamas 100-mečio jubiliejus, neliks nuošalyje ir savo aktyvia veikla prisidės prie iškilmių organizavimo bei dalyvavimo šventės rengimo darbinėje grupėje, pasiūlė kelis edukacinius projektus. Tikimės, kad artėjant jubiliejui, Klaipėdoje iškils didingas monumentas įprasminantis Klaipėdos krašto atgavimo sukaktį. Miesto meras patikino, kad šauliai bus kviečiami šiam kilniam darbui ir bus numatytos šaulių veiklos gairės. Atsisveikinant Klaipėdos miesto meras V.Grubliauskas padovanojo kuopos vadui V.Jurevičiui Klaipėdos miesto vėliavą.   

    

                    

Paruošė: LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas   Stasys Ignatavičius

Nuotraukos šaulio Jono Ivaškevičiaus.

Nuotraukose susitikimas su Klaipėdos miesto meru Vytautu Grubliausku ir šauliai prie atminimo lentos Mažosios Lietuvos veikėjui Viliui Kalvaičiui.

Su šauliška pagarba

Stasys IGNATAVIČIUS

LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas,

Vyčio kryžiaus ordino kavalierius

 

Baltimorėje
Brighton Parko parapijiečiai atšventė Švč. Mergelė...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 20 Rugsėjis 2019