AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Keičiasi PLB atstovas Vasario 16-gimnazijos kuratorijoje

Keičiasi PLB atstovas Vasario 16-gimnazijos kuratorijoje

Liepos 1 dieną įvykusiame PLB valdybos posėdyje PLB valdyba išrinko PLB atstovą Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijoje. PLB valdybos narys Laurynas Gerikas pakeitė Arūną Teišerskį, kuris atsistatydino iš kuratorijos narių.

 

Vasario 16-osios gimnaziją įsteigė ir iki 1968 metų išlaikė  Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdyba. 1968 m. bendruomenė įkūrė Vasario 16-osios gimnazijos kuratoriją - aukščiausiąją Vasario 16-osios gimnazijos valdymo instituciją. Pagal kuratorijos statutą Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos narius skiria įvairios organizacijos, remiančios arba istoriškai parėmusios gimnaziją. Šiuo metu kuratoriją sudaro 11 narių, kurie atstovauja Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) tarybai, VLB valdybai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių katalikų sielovadai Vokietijoje, LR švietimo ir mokslo ministerijai bei Lietuvių evangelikų-liuteronų bažnyčiai Vokietijoje.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Kongresas
Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio dovana lie...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 liepos 23, Pirmadienis