AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto doktoranto Egidijaus Balandžio paskaita

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto doktoranto Egidijaus Balandžio paskaita

Birželio 5 d., antradienį 7val p.p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rengiama Kauno Vytauto Didžiojo universiteto doktoranto Egidijaus Balandžio paskaita ,,Amerikos lietuvių organizacijų, veikusių 19 a. pabaigoje – 20 a. pradžioje ideologinės srovės“. Kviečiame atvykti. Auka – 10 dolerių. Muziejaus nariams – nemokamai. Renginio vieta: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. Pasiteirauti galima telefonu 773-582-6500.

C:\Users\Balzekas Museum\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\11693829_10153011700461864_2443875022515345731_n[1].jpg

 

 

Moterų gildijos vakaras ,,Muzikinis susitikimas“
SELL studentų žaidynes kartu su pasaulio čempionu ...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 gegužės 21, Antradienis