AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Kasmetinis Lietuvių Fondo pokylis 

Kasmetinis Lietuvių Fondo pokylis 

 

Šeštadienio vakarą (lapkričio 2 d.) į kasmetinį Lietuvių Fondo pokylį plūdo LF nariai, aukotojai, diplomatijos atstovai. Į pokylį atvyko gausus būrys jaunimo: Pasaulio lietuvių Jaunimo sąjungos atstovai, Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimo dalyviai, buvę ir esami  LF stipendininkai. Vakaro vairas buvo patikėtas LF stipendininkei, Loyola University Chicago studentei Miglei Rupšaitei. Ypač džiugu buvo tai, kad į pokylį atvyko labai daug jaunimo. Vakarą sveikinimu pradėjo Lietuvių Fondo tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius.

Susirinkusius sveikino Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, Pasaulio lietuvių Jaunimo sąjungos valdybos pirmininkas Vladas Oleinikovas. Pokylyje dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinė garbės konsulė Ingrida Bublienė, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Jonas Prunskis, Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė Rima Žiūraitis, šios sąjungos vicepirmininkas Jonas Howes.  

Svečiai plojimais sutiko LF tarybos nario Mariaus Kasniūno apdovanojimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė“. Apdovanojimą įteikė R. Kriščiūnas. 

Sveikinimo tostą pakėlė LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, padėkojęs susirinkusiems ir palinkėjęs LF ilgų gyvavimo metų. Po skanios „Kunigaikščių užeigos“ vakarienės svečių laukė merginų trio „The Peppermint Patties“ (Lietuvių Fondo stipendininkė Daina Fischer, Anna Caldwell ir Laura Smalley) koncertas. Joms akompanavo Martynas Matutis. Klausytojai ypač gėrėjosi jaunų amerikiečių lietuviškai atliekamomis dainomis, o Fausto Strolios (žodžiai Leonardo Žitkevičiaus) dainą „Partizano mirtis“ žiūrovai sutiko ne tik audringu plojimu bet ir atsistojimu. 

Susirinkusių į pokylį svečių laukė staigmena – LF stipendininkė Monika Plioplytė dovanojo savo darbą „I for Nested Pattern“, kurį buvo galima laimėti loterijos metu. Laimėjimas teko Čikagos lituanistinės mokyklos iždininkei Irmai Bliukienei.  

Šventinį vakarą baigė didžėjus Eugenijus Dicevičius, pakvietęs susirinkusius į šokio ratą.


Laima Apanavičienė

Sandros Scedrina_nuotr.

 

 

 1. Dailininkė Monika Plioplytė traukia laimingą loterijos bilietą, kam atiteks jos dovanotas darbas „I for Nested Pattern“.

 2. Sveikinimo tostą sako LF tarybos pirmininkas Tauras Bublys.

 

 1. Merginų trio „The Peppermint Patties“  (iš kairės): Daina Fischer, Laura Smalley ir Anna Caldwell.

 

 1. LF valdyba (iš kairės): Leonas Narbutis, Laima Kilienė, Ieva Dilytė, Daiva Litvinskaitė, Tauras Bublys, Milda Davis, Jūratė Mereckis, Loreta Sadauskas. Nuotraukoje nėra Vytenio Kirvelaičio. 

 

 1. LF tarybos narį Marių Kasniūną (viduryje) su garbingu apdovanojimu Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ pasveikino JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius su žmona Raminta.

 

 1. Pokylyje dalyvavo Kazickų šeimos fondo atstovės iš kairės:  Vilniaus biuro generalinė direktorė Agnė Vertelkaitė, New York biuro AKGP vadovė Gintė Genender ir New York biuro generalinė direktorė Neila Baumilienė,  

 

 1. Sveikinimo žodį taria LR ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas. Kairėje – vakaro vedėja LF stipendininkė Miglė Rupšaitė. 

 

 1. Svečiai iš tolimosios Argentinos: lietuvių tautinių šokių grupės „Nemunas“ šokių mokytojas Nico Cabrera Dulkė ir Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė Malena Tanevitch Braziunas.

 

 1. Pokylyje dalyvavo gausus būrys jaunimo. 

 

 1. Lietuvių Fondo pokylis Pasaulio lietuvių centre 2019 m. lapkričio 2 d. 

 

 1. Pokylio svečius sveikina LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius. 

 

 1. LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius (kairėje) ir LF tarybos narys Marisu Kasniūnas, tą vakarą apdovanotas LG užsienio reikalų ministerijos ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“

 

 1. LF taryba (iš kairės): Juozas Kapačinskas, Antanas Razma, Jr., Gintaras Vaišnys, Audronė Pavilčius-Karalius, Marius Kasniūnas, Daina Dumbrys, Tauras Bublys, Milda Davis, Rimantas Griškelis, Saulius Čyvas, Dalius Vasys. 

            Nuotraukoje nėra: Viktoro Kaufmano, Rūtos Kulbis, Vytauto Naručio, Arvydo Tamulio.

 Kalėdų eglė jau puikuojasi Čikagos Millenium Parke
Garsioji bėglė jau Lietuvoje.
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 06 Gruodis 2019