Kalėdos Čikagos lituanistinėje mokykloje

Ir vėl šurmulys Čikagos lituanistinėje mokykloje. Ir vėl Kalėdų šventė. Šį kartą - ketvirtokams, šeštokams, septintų – dešimtų klasių mokiniams  ir jų tėveliams bei artimiesiems.

Graži, išpuošta mažoji salė buvo sausakimša.

 Lietuviškos kalėdinės dainos, dainuojamos ketvirtokų, tarsi užpildė kiekvieną salės kampelį, palietė širdį."Kalėdos, Kalėdos, Kalėdos..."- skambėjo tyri ir skaidrūs balseliai. Šiais metais nusprendėme, kad Kalėdų tema bus "Seku, seku pasaką..." ,ne bet kokią pasaką, o lietuvišką.

Va ir Roputė su Senele ( mokytojos Rasa Stanevičienė ir Loreta Gintautienė) pasirodė. Roputė šį rytą labai sportavo, mankštinosi, pavargo ir galiausiai pamiršo iš kokios pasakos ji čia atėjo. Klausė Senelės, bet ir ta nežino. Klausė vaikų ,bet ir tie nežino. Nusprendė pažiūrėti pasakas, gal iš kažkurios ji atklydo. Taip ir prasidėjo stebuklingas mokinių pasirodymas. Pirma scenoje pasirodė 4a klasė (mokytoja Danutė Petraitienė) su pasaka "Ožiukas melagėlis". Ožiukas melavo, melavo visiems, bet teisybė visada nugali. Taip ir čia. Pasaka baigėsi laimingai. Toliau pasirodė 4b klasė (mokytoja Angelė Žukevičienė) su pasaka "Pamesta pirštinė". Kiek daug žvėrelių gali gyventi draugiškai mažoje pirštinėje...Kaip ir šioje mokykloje, kur daug vaikų sutelpa ir draugiškai gyvena.

Po pasakėlių ketvirtokai sušoko gražų šokį (šokių vadovė Nijolė Pupienė, akompaniatorė Genė Razumienė).Tėvelių ir artimųjų aplodismentai atrodė netilpo salėje.

 Toliau ketvirtokai užleido vietą šeštokams. Kaip kaleidoskope keičiasi pasakėlės: 6a klasės (mokytoja Loreta Gintautienė)"Genelio dirbtuvės",  6b klasės (mokytoja Jotvingė Grigas)"Vilkas ir septyni ožiukai". Gražu, miela ir širdžiai, ir akiai. Tas genelio neišpasakytas darbštumas, o tas vilko neišpasakytas rajumas!..

Roputė taip ir neapsisprendė iš kokios pasakos ji čia atkeliavo. Tur būt iš visų po truputį.

Pasirodymus šeštokai užbaigė giesmėmis apie Kalėdas. Visa salė dainavo "Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir Metų Naujų..."- aidėjo visame pastate.

Užvis džiugiausias buvo  Kalėdų Senio laukimas ir pasirodymas. Maišai dovanų buvo išdalinti visoms klasėms. Šurmulys ir  juokas dar  ilgai netilo salėje, o paskui ir klasėse.

Smagu girdėti lietuvišką šneką šioje lietuviškoje salelėje. Didžiuokimės, kad esame vienos iš seniausių pasaulio kalbos atstovų, kad auga karta, kuri tikrai nepamirš ir puoselės lietuvių kalbą svečioje šalyje. Kaip J.Jablonskis sakė: "Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta."

 Čiurlionio galerijoje kaip ir kiekvienais metais vyko tradicinė penktokų Kūčių šventė, vedama mokytojų Rimos Sinkevičienės ir Vilmos Sekonos. Vaikai, pasipuošę tautiniais rūbais, šventė Kūčias  pagal senuosius lietuvių papročius. Tėvas (Maksas Bruzga) ir Motina (Gabija Bičkutė) vedė vakarą. Ant stalo dėdami lietuviškus tradicinius Kūčių  patiekalus: kūčiukus, aguonpienį, plotkeles, silkę, juodą duoną, riešutus, obuolius. Likę vaikai pasakojo žiūrovams jų reikšmę, supažindino visus svečius su Kūčių  istorija, jų papročiais.

 Salės kampe eglutę penktokai taip pat puošė taip, kaip eglutes senovėje puošdavo lietuviai - riešutais, obuoliais, barankomis, sausainiais ir spanguolių girliandomis. 

Šventėje nepamiršta ir linksmosios dalies - burtų ir žaidimų. Labiausiai džiugesio susilaukė batų metimas per petį, simbolizuojantis išėjimą iš namų. Turbūt mūsų penktokėliai labai laukia universiteto ar koledžio dienų :) . 

 Šventės tautiškumą paryškino Sandros Krumhorn Stašaitis surinktos folklorinės dainos, o vaikų šokį, paruoštą mūsų nuostabiosios, metų nepalaužiamosios mokytojos Nijolės Pupienės akomponavo kanklėmis Genė Razumienė.

 Džiaugsmingų Šventų Kalėdų daina pritardami Dalios Gedvilienės pianinui baigėme šią nuostabią šventę visiems linkėdami sėkmingų, džiaugsmingų Kalėdų ir metų naujų. 

 Kas metai ši penktokų Kūčių šventė sušildo širdis savo tautiškumo dvasia, kviesdama nepamiršti lietuviškų tradicijų ir papročių, gerbti ir tausoti senolių išmintį ir perduoti ją su meile ir džiugesiu sekančioms kartoms. 

Sekime ir mes penktokų pavyzdžiu ir parsineškime į savo namus šią nuostabią lietuvišką kalėdinę dvasią, kad šildytų ji mūsų širdis dar ilgai ilgai Kalėdoms jau praėjus. 

 

  Tuo metu didžiojoje mokyklos salėje vyko septintų – dešimtų klasių Kalėdų šventė.  Keturios klasės pasiskirstė į keturis Lietuvos etnografinius regionus. Septintokai atstovavo suvalkiją, aštuntokai atstovavo aukštaitiją, devintokai – žemaitiją o dešimtokai –dzūkiją. Visi buvo pasipuošę tautiniais rūbais ir sėdėjo prie savo išpuoštų stalų ant kurių puikavosi Kalėdiniai valgiai. Vieni kitiems tarmiška kalba sakė linkėjimus, rodė burtus, vaišino puikiais, nematytais valgiais. Vieni parodė vaidinimus, kiti pakvietė pažaisti žaidimų. Į salę atėjęs Kalėda sveikino visas komandas ir berdamas grūdus laimino žmones ir namus. Apeiginių tradicijų visiems papasakojo ir ožkelėmis apsirengusios mokytojos Vilma Vaičienė ir Sandra Krumhorn Stašaitis. O šventės pabaigoje nuskambėjo mokytojos Dalės Gedvilienės vadovaujama daina “Kalėdos”. Iš salės dar ilgai niekas nesiskirstė. Ir mokiniai ir jų tėveliai vaišinosi šventiniais valgiais ir gyrė šventę. Kažką naujo sužinojo ne tik mokiniai, bet ir suaugusieji. Visi ilgai prisimins truputi kitokią Kalėdų šventę.

 Visiems visiems džiaugsmingų šventų Kalėdų!