AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Kalašnikovai negali nekalenti

Kalašnikovai negali nekalenti

Išeinančiojo JAV prezidento veiksmai Izraelio atžvilgiu nesiderina su JAV tradicijomis nekenkti naujai ateinančiai  administracijai.

Būsimojo JAV prezidento prašymas panaudoti Jungtinėse Tautose VETO teisę sprendžiant Izraelio klausimą dabartinio prezidento liko neišgirstas. JAV atstovė Jungtinėse Tautose, vadovaudamasi prezidento nurodymu, susilaikė nuo balsavimo ir VETO teisės, suteikdama progą priešiškoms Izraeliui jėgoms pasmerkti šią šalį. Tai skaudus sąjungininko amerikiečio dūris sąjungininkui Izraeliui į nugarą. Rusai negali atsidžiaugti tokiu JAV veiksmu. Izraelio valdžia už tą dūrį labai įniršusi. Juk Izraelis Viduriniuosiuose Rytuose yra JAV patikimiausias sąjungininkas ir vienintelė demokratinė valstybė tame pasaulio krašte.

Ar gali bent kas nors prisiminti, kada Viduriniuosiuose Rytuose buvo taika? Prieš Izraelio įkūrimą ir po jo? Tie neramumai tęsis, kol palestiniečiai nepripažins Izraelio valstybės legalumo. Izraelio valstybės pripažinimas ir Palestinos valstybės sukūrimas, žinant Izraelio galybę, būtų gera proga suteikti ramybę to pasaulio krašto gyventojams. Bet ar palestiniečiai suprastų, ką reiškia taika? Savižudybiškais veiksmais palestiniečiai pratęsia savo piliečių kančias, prarasdami bet kokį Izraelio gyventojų pasitikėjimą. Sudarius palestiniečių valstybę, nereiškia, kad tarp palestiniečių įsiviešpataus taika. Tai tik apgaulingos iliuzijos. Įvairios palestiniečių frakcijos, norėdamos valdyti kraštą, tarpusavio skerdynių neišvengs.

 

Rusija pasaulį aprūpino nesuskaičiuojamu kiekiu kalašnikovų. Kalašnikovų išradimas, jų paplitimas pasaulyje ir pigus įsigijimas yra pagrindinis teroristinių gaujų ginklas. Juos naudoja visos neramumus skleidžiančios teroristų, tarp kurių yra ir nepilnamečių paauglių, gaujos. Ar galima iš Rusijos, jos teroro vadų Kremliuje, tikėtis ramybės pasaulyje? Juk Rusijoje po caro nuvertimo ir sušaudymo Kremliuje įsigalėjusi komunistinė stalinistų-teroristų gauja skleidė terorą ne vien tik Rusijoje, bet ir likusiame pasaulyje. Tas teroro skatinimas ir jo rėmimas tęsiamas ir dabar, vadovaujant Kremliui. Juk kalašnikovai negali nekalenti.

Brighton Parko bažnyčioje
Čikagoje sumažėjo patalinių blakių
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 12 Lapkritis 2019