AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Ką veikia ... veiksniai?

Ką veikia ... veiksniai?

Grupelė Čikagos „violetinių“ demonstruodami Venckienės palaikymui, naudojo „Amerikos lietuviai“ vardą, šmeiždami Lietuvą. To negana, Lietuvos šmeižimui naudoja ir Venckienės sūnų Karolį, kuris apie esamą padėtį nepilnai susigaudo.

 

Ką veikia JAV Lietuvių Bendruomenė (LB) ir Čikagos apylinkėse veikiantis LB padalinys? Dabar jau visiems žinoma, kad Gegužio mėnesį bus vėl demonstruojama ir vėl bus niekinamas Lietuvos vardas. Ar mūsų veiksniai bandys „violetinius“ sustabdyti, neteisėtai naudojant „Amerikos lietuviai“ vardą?

 

Veiksniai privalo nedelsdami veikti, sustabdant tą Lietuvos šmeižimą ir „Amerikos lietuviai“ vardo naudojimą. Tas „Amerikos lietuviai“ vardas priklauso JAV LB ir ta „violetinių“ grupelė neturi teisės kalbėti visų „Amerikos lietuvių“ vardu.

 

Tai yra LB-nės ir mūsų visų pareiga. Juk mes esame ta Bendruomenė. Įspėju, už atliktą darbą pagyrimų ir fotografijų tikrai nebus, ką labai mėgsta bet kokiame valdymo poste esantis lietuvis. JAV LB veiksniai yra bendruomenės renkami, tad ir privalo apginti LB interesus, neleidžiant niekam piktnaudžiauti „Amerikos lietuviai“ vardo pasisavinimu.

 

Kas liečia Lietuvos valstybės žeminimą, manau yra LR Generalinio Konsulato ir mūsų JAV LB bendra pareiga Lietuvos valstybę apginti. Lietuvos valstybės žeminimas ir šmeižimas, šiandienine technika, žaibo greičiu apskrieja visą pasaulį. Lietuvai šiandieną reikalingi draugai, o ne neprieteliai. Deja, demonstruojantieji tą nesupranta. Jie elgiasi kaip ta kiaulė, knisdama ąžuolo šaknis net nepažvelgdama aukštyn ir, nematydama ant ko auga gilės.

 

Laiko liko nedaug. Kreipiantis į Čikagos miesto valdybą, turimas demonstracijai leidimas privalo būti atšauktas, arba pakeistas draudžiant niekinti mūsų valstybę.

 

Tą mūsų nepritarimą privalome skelbti lietuviškoje internetinėje spaudoje: Amerikos lietuvis, Draugas (ir spausdintoje formoje), ir Bičiulystė. Taip pat turime įvairių internetinių puslapių, kaipo: Facebook, Twitter ir pan. Įjungę, protesto ženklan, visas jėgas, gal ir sugėdinsime „violetinį“ judėjimą.

 

Demonstrantai turi teisę demonstracijose išreikšti savo nuomonę, nešmeižiant ir ne žeminant Lietuvos valstybę. Demonstracijos JAV yra ne privilegija, bet teisė.

 

Dar daug kas nenori pripažinti, kad „violetinių“ pažiūrose yra daug netiesos. „Violetinis stabas“ Sadūnaitė, savo kalboje LR Seime per Laisvės Gynėjų dieną nuslėpė tiesą, prisimeluodama iki ausų, veidmainiškai pabučiuodama Šventąjį Raštą, ir pripažįstanti tik vieną vienašališką nuomonę: Spjauk į tiesą, garbink melą, būk šuva o ne žmogus.

 

Ji, savo kalboje, nei vienu žodžiu neužsiminė, kad Venckiene, pati būdama teisėja, negerbė kitų teismų sprendimus, įskaitant ir ES teismą, perduoti mergaitę motinai. Teismo sprendimas, perduoti mergaitę motinai, įvykdytas su būriu policijos, dėl apsaugos nuo Garliavos mafijos.

 

Perduodant mergaitę, įvyko „violetinio“ pasipriešinimo dalyvių paskutinis pasispardymas. Venckienei pabėgus į JAV, Garliavos mafija liko be galvos, o uodegos likučiai dar spardosi, rengdami įvairias demonstracijas. Tos demonstracijos rodo išsikvėpimą. Jėgos išseko, naujų neatsiranda, nes prasilenkiama su tiesa.

 

„Metra“ stabdo bilietų pardavimą internete
Čikagoje atsidarė magijos baras-teatras
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Trečiadienis, 20 Lapkritis 2019