AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

K. Svengalis knygos pristatymą pagyvino jaunieji pianistai

K. Svengalis knygos pristatymą pagyvino jaunieji pianistai

Balandžio pabaigoje Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vykęs rašytojo Kendall Svengalis knygos „The Great Emerson Art Heist“ pristatymas sutraukė žmones, kurių dauguma vienaip ar kitaip yra susiję su Amerikos miestu Gariu (Gary, Indiana) ar juo domisi. Apie šį miestą, kai kurias jo istorijas ir pasakoja ši naujausia rašytojo knyga. Pats K. Svengalis yra sukaupęs gausybę žinių apie šio miesto praeitį, jo gyventojus. Autorius gali nesustodamas apie tai pasakoti, nes šis miestas yra jo gimtinė, čia praėjo jo jaunystė.

Savo kalbą K. Svengalis iliustravo dokumentinėmis nuotraukomis, žemėlapiais, paties išgyventomis ar iš kitų išgirstomis istorijomis. Rašytojas susirinkusiesiems pasakojo apie mieste veikusias ir dar tebeveikiančias mokyklas, kitas įstaigas, prisiminė jose nutikusių istorijų. Rodydamas mokyklose dirbusių mokytojų nuotraukas, K. Svengalis paminėjo kai kurių iš jų nepaprastus likimus.

Kalbėdamas apie istorijas, besirutuliojančias romane, autorius jas susiejo su kai kuriais pasaulio įvykiais, kurių atgarsius atsivežė iš istorinių skersvėjų plėšomos Europos atvykę emigrantai. Klausantis gyvo pasakojimo, kartais atrodė, kad naujausioje savo knygoje K. Svengalis tiesiog atpasakoja tikrus Gario miesto įvykius. Tačiau romane veikia sukurti personažai, o tikrų įvykių eigą pasuka, pakeičia ir papildo autoriaus fantazija.

Ilgą pasakojimą apie Garį ir su juo susijusias žmonių istorijas rašytojas išdėstė padedamas savo žmonos – ji sėdėjo prie kompiuterio ir nuolat keitė susitikimo dalyviams rodomas nuotraukas. Anglų literatūrą, istoriją bei bibliotekininkystę keliuose universitetuose studijavęs rašytojas gyvai ir įdomiai dėstė savo žinias, stengdamasis kiek galėdamas daugiau jų perteikti susirinkusiesiems.

Susitikimą su rašytoju pagyvino jaunieji muzikantai. Prieš renginį ir jam pasibaigus, kol autorius pasirašinėjo knygas ir bendravo su skaitytojais, salėje skambėjo gyva fortepijono muzika. Grojo muzikos mokytojos Dalios Gedvilienės mokiniai Deimantas Gilys, Benas Kavaliauskas ir Alexander Janz bei mokytojos Ligitos Takei auklėtinė Aida Skaraitė.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus inf.

 

Daina be galo
Čikagoje – didžiausias pasaulyje „Starbucks“
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gegužės 21, Pirmadienis