AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

K. Svengalio knygos pristatymas

K. Svengalio knygos pristatymas

Balandžio 22 d. 2 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) bus pristatoma nauja lietuvių kilmės amerikiečių rašytojo Kendallio Svengalio knyga „The Great Emerson Art Heist“. Bus galima įsigyti knygų. Susitikime dalyvausiantis autorius pasakos apie romano kūrimą, skaitys ištraukas, dalys autografus. Koncertuos jaunieji pianistai. Kviečiame atvykti. Auka 5 dol., muziejaus nariams – nemokamai.

Latvis: Per Latvijos laidotuves aš neverksiu. Kodė...
Diskusija „Pilietybės išsaugojimas – teisiniai ir ...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 balandžio 22, Sekmadienis