AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

 JAV padėties pranešimas

 JAV padėties pranešimas

Prezidento kalba JAV Kongrese, buvo įvairiai sutikta. Prezidentas, kalbėdamas nešykštėjo komplimentų sau pačiam. Tai normalu, nes taip daro kiekvienas prezidentas esantis valdžioje. Šalia pasigyrimų, jis turėjo daug naudingų pasiūlymų, kurie labai pykdė demokratų partijos  atstovus. Kai prezidentas Obama darė savo pirmą pranešimą toje pačioje salėje, vienas respublikonas garsiai prasitarė, jog tai melas. Respublikonai Kongrese, tokiu savo nario išsišokimu, negerbiant prezidentą, buvo nepatenkinti. Aišku, už tą išsišokimą, jis atsiprašė. Taigi, respublikonai irgi ne angelai. Kai prezidentas Trump pristatė dvejus tėvus kurių dukros tapo MS-13 (Mara Salvatrucha) nusikaltėlių aukomis, tai demokratų atstovai liko sėdėti lyg mediniai, net nesugebėdami, prezidento rankų mostų kvietimu, atsistoti, išreiškiant aukų tėvams užuojautą. Užtat, demokratai didžiavosi atsivedę į salę nelegaliai JAV gyvenančius asmenis. O prezidentas, rodydamas paniekinančią šypseną jiems, kalbėjo toliau. Tokio žemo niekšiško opozicijos lygio iki šiol JAV Jungtiniame Kongrese nebuvo demonstruojama. Aiškiai buvo pastebima, kaip demokratai sėdėjo, lyg kokie mediniai stabai, nerodantys nei mažiausio susidomėjimo prezidento kalba ir jo ateities užmačiom. Jie net nesugebėjo atsistoti kai prezidentas kvieti visus bendrai dirbti dėl Amerikos gerovės. Respublikonų atstovams skanduojant „USA...USA“, neiškentęs ir nesulaukęs prezidento kalbos pabaigos, demonstratyviai iš Rūmų salės išėjo Illinois valstijos demokratų atstovas Luis Gutierrez apkaltindamas prezidentą rasizmu. Tai įdomi, marga asmenybė. O prezidentas, nekreipdamas dėmesio, kalbėjo toliau. Kur dingo pagarba JAV prezidentui? Praeityje, šis atstovas stengėsi Puerto Rico salos nepriklausomybės. Salos gyventojai keturis kartus referendumo būdu balsavo spendžiant nepriklausomybės klausimą. Kiekvieną kartą už nepriklausomybę balsuodavo apie 6% balsuotojų. Aišku, nepriklausomybės idėja kiekvieną kartą būdavo atmetama. Nors šis atstovas niekuomet nevykdė teroro veiksmų, jis kovojo, kad garsus nuteistas ir kalėjime sėdintis teroristas Oscar Lopez Rivera būtų išleistas iš kalėjimo neatlikus nustatytą bausmę. Jo kovą dėl teroristo paleidimo pateisino prezidentas Obama.

 

Ar atmename, kai Trump‘as (dar nebūdamas prezidentu) nutarė Čikagos miesto centre statyti savo dangoraižį, tai miesto taryba su didžiausia pompastika tą vietą pavadino „Trump Plaza“ iškabindami atitinkamą gatvės pavadinimo lentelę? Trump‘ui tapus išrinktam į prezidentus, ta  garbės lentelė begėdiškai buvo pašalinta. Nugriauti tą Trump‘o dangoraižį miestas nesiryžo, nes jis stovi ant tvirtų pamatų. Užtat, ... suniekinus prezidentą, miestas suteikė, dalinai, vienai gatvei garbės vardą to iš kalėjimo išleisto teroristo, kuris yra komunistinių įsitikinimų asmuo. Tai Čikagos miesto gėda. Kaip gali Atstovų Rūmų narys, remti komunistinių pažiūrų asmenį? Keista. Gera žinia yra, kad tas Illinois valstijos atstovas „tarnauja“ paskutinę kadenciją. Niekas jo nepasiges.

 

Visi duomenys rodo didelį nepasitenkinimą demokratais Kongrese. Tai gali žiauriai pakenkti jiems ateinančiuose rinkimuose. Kaltinkime tuos „nevidonus“ respublikonus atėmusiems valdžią iš demokratų ir statant Ameriką ir jos piliečius į pirmą eilę, o ne nelegalus. Visuomet „America first“.

 

Viena yra aišku, kad prezidentas Trump vykdo rinkimų kampanijos metu duotus pažadus. Neteko girdėti, kad rinkėjai Kongreso atstovams demokratams būtų suteikę teisę ignoruoti duotus pažadus ir dabar elgtis pagal kažkieno nustatytą programą, atgręžiant nugaras rinkėjams. Atėjus rinkimų dienai į JAV Kongresą  ir kitus vietos valdžios organus, galime sulaukti netikėtų rezultatų.

 

Neteko iki šiol girdėti kito tokio atvejo, kur būtų toks didelis tarpeklis tarp dviejų partijų JAV Kongrese. Tai galime drąsiai pavadinti Amerikos gėda. Laikas demokratų partijai apsišvarinti, tapti vėl demokratais, o ne diktatoriais. Pasaulis su neramumu stebi tą prarają tarp demokratų ir respublikonų. Rusai labai klysta jeigu jie galvoja, kad toks amerikiečių susiskaldymas yra jiems į naudą. Sankcijos Rusijai neatšaukiamos, jos griežtinamos, dėl to rusai labiausiai ir niršta. Pavojaus atžvilgiu, amerikiečiai sugeba pamiršti bet kokius nesutarimus ir susivienyti kovai už išlikimą. Tai demokratinės santvarkos pasekmės.

 

Lietuvos Seime jau yra pasiūlymas pravesti referendumą 2019 m. geg. mėn. 12 bei 26 dienomis dėl dvigubos pilietybės įteisinimo. Tai dar ne galutinis sprendimas, bet turėkime mintyje, kad jis įvyks. Mat, tuo laiku vyks ir prezidentiniai rinkimai, tad norima subendrinti. Neaišku, ar referendumo balsavimui bus leistos dvi dienos, kaip kad dabar numatoma. Vieningai stenkimės, atkakliai dirbdami, įveikti pilietybės išlaikymo referendumą.

 

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui linkiu, kad tie šimtmečiai niekuomet nesibaigtų. Tad likime ištikimi savo tėvynei ir nenukrypkime nuo Tautos Himno nurodymų.              
Čikaga – tarp didžiausius kamščius keliuose turinč...
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis skambės ir u...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 20 Rugsėjis 2019